Rak drobnokomórkowy płuca 1, 2, 3, 4 etapy: rokowanie

Wskaźniki przeżycia mogą powiedzieć, ile osób z tym samym typem i stadium raka nadal żyje przez pewien okres czasu (zwykle 5 lat) po ich zdiagnozowaniu. Liczby te nie mogą powiedzieć, jak długo będziesz żył, ale mogą pomóc ci lepiej zrozumieć prawdopodobieństwo sukcesu twojego leczenia. Niektórzy ludzie będą chcieli nauczyć się współczynników przeżycia dla swojego rodzaju raka i stadium, a niektórzy ludzie nie. Jeśli nie chcesz wiedzieć, nie potrzebujesz tego. Poniżej przyjrzymy się stadium raka płuca 1, 2, 3, 4 - rokowanie i wskaźniki przeżycia.

Co to jest 5-letnie przeżycie?

Statystyki prognostyczne dla konkretnego typu i stadium raka są często podawane jako 5-letnie wskaźniki przeżycia, ale wiele osób żyje dłużej (często znacznie dłużej) niż 5 lat. 5-letnie przeżycie to odsetek osób, które żyją co najmniej 5 lat po zdiagnozowaniu raka. Na przykład 5-letni wskaźnik przeżycia wynoszący 50% oznacza, że ​​szacuje się, że 50 na 100 osób z tym nowotworem nadal żyje, 5 lat po diagnozie. Należy jednak pamiętać, że wiele z tych osób żyje znacznie dłużej niż 5 lat po diagnozie.

Względne przeżycie jest bardziej dokładnym sposobem oceny wpływu raka na przeżycie. Dane te porównują ludzi z rakiem z ludźmi w populacji ogólnej. Na przykład, jeśli 5-letni wskaźnik względnego przeżycia dla pewnego typu i stadium raka wynosi 50%, oznacza to, że ludzie z tym rakiem są o około 50% bardziej prawdopodobni (średnio) niż ludzie, którzy nie mają tego raka, będą żyć za co najmniej 5 lat po zdiagnozowaniu.

Pamiętaj jednak, że współczynniki przeżycia są szacunkowe - Twoje przewidywania mogą się różnić w zależności od wielu czynników specyficznych dla Ciebie.

Wskaźniki przeżycia nie pokazują pełnego obrazu.

Wskaźniki przeżycia często opierają się na wcześniejszych wynikach dużej liczby osób, które chorowały, ale nie są w stanie przewidzieć, co stanie się w przypadku pojedynczej osoby. Jest kilka ograniczeń do rozważenia:

 • Poniższe liczby należą obecnie do najbardziej dokładnych. Ale aby określić 5-letnie przeżycie, lekarze muszą przyjrzeć się ludziom, którzy byli leczeni co najmniej 5 lat temu. Ponieważ leczenie z czasem poprawia się, osoby, u których zdiagnozowano raka drobnokomórkowego płuca (SCLC), mogą mieć lepsze rokowanie niż te statystyki.
 • Statystyki te opierają się na stadium nowotworu po jego pierwszym zdiagnozowaniu. Nie dotyczą przypadków SCLC, które później się powtarzają lub rozprzestrzeniają.
 • Rokowanie w przypadku drobnokomórkowego raka płuc różni się w zależności od stadium raka - na ogół wskaźniki przeżycia są wyższe u osób z wcześniejszymi stadiami raka. Ale inne czynniki mogą wpływać na rokowanie, takie jak wiek i ogólny stan zdrowia danej osoby oraz to, jak dobrze reaguje na leczenie. Perspektywy każdej osoby zależą od jej okoliczności.

Twój lekarz może ci powiedzieć, w jaki sposób te liczby mogą być zastosowane do ciebie, ponieważ zna twoją konkretną sytuację.

Wskaźniki przeżycia dla drobnokomórkowego raka płuca w etapach

Poniżej przedstawiono względne współczynniki przeżycia obliczone w bazie danych SEER National Cancer Institute na podstawie osób, u których zdiagnozowano drobnokomórkowego raka płuc w latach 1988–2001.

Te współczynniki przeżycia są oparte na klasyfikacji TNM nowotworów złośliwych stosowanych w tym czasie, która od tego czasu niewiele się zmieniła. TNM oznacza:

 • T (guz - guz) - opisuje rozmiar pierwotnego (pierwotnego) guza i to, czy wpada on do przyległej tkanki.
 • N (Limph Nodes - Lymph Nodes) - opisuje zaangażowane pobliskie węzły chłonne.
 • M (przerzuty - przerzuty) - opisuje odległe przerzuty (rozprzestrzenianie się raka z jednej części ciała do drugiej).

Z tego powodu wskaźniki przeżycia mogą się nieco różnić od najnowszej wersji TNM.

 • 5-letnie względne przeżycie osób z rakiem drobnokomórkowym w stadium 1 - rokowanie przeżycia wynosi około 31%.
 • 5-letnie względne przeżycie osób z rakiem drobnokomórkowym w stadium 2 - rokowanie przeżycia wynosi około 19%.
 • 5-letnie względne przeżycie osób z rakiem drobnokomórkowym w stadium 3 - rokowanie przeżycia wynosi około 8%.
 • 5-letnie względne przeżycie osób z rakiem drobnokomórkowym w stadium 4 - rokowanie przeżycia wynosi około 2%. MRL rozprzestrzeniający się na inne części ciała jest często trudny do leczenia. Jednak ludzie z tym stadium raka często mają opcje leczenia.

Pamiętaj, że te wskaźniki przeżycia są tylko szacunkowe - nie mogą przewidzieć, co stanie się z jedną osobą. Rozumiemy, że te statystyki mogą wprowadzać w błąd i mogą prowadzić do większej liczby pytań. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby lepiej zrozumieć swoją sytuację.

CZTERY FORMY RAKA Z NAJMNIEJ 5-LETNIM PRZETRWANIEM

rak trzustki (rak prostaty),
pierwotny rak wątroby,
międzybłoniak,
rak przełyku.


Stosunek śmiertelności do zachorowalności na raka prostaty wynosi 0,98. Praktycznie tylko 2% pacjentów wśród chorych nie umiera na tę chorobę w ciągu 5 lat bez leczenia.

Operacja raka trzustki

Chemioterapia raka trzustki

Rak gruczołu krokowego - rak trzustki - guz chemooporny. Z powodu przemijania i śmiertelności, głównymi kryteriami oceny efektów terapeutycznych są mediana całkowitej długości życia, 1 i 2 lata przeżycia. Badanie GERGOR (Houston) wykazało, że przy miejscowo zaawansowanym raku trzustki raka prostaty, napromieniowanie równoległe i chemioterapia są gorsze niż konsekwentne stosowanie tych metod, trzeba zacząć od chemioterapii.

Gemcytabina jest uznanym standardowym składnikiem różnych kombinacji w leczeniu nieoperacyjnego raka prostaty. Najbardziej popularnym trybem jest GEMOX (gemcytabina + oksaliplatyna). Kontrolę wzrostu guza uzyskuje się u 50% pacjentów, mediana ogólnej długości życia wynosi 9,5 miesiąca, wskaźnik przeżycia 1 roku wynosi 40% (Airodi, 2004). Wykazano, że podawanie dwóch leków w ciągu jednego dnia jest bardziej skuteczne niż schemat, w którym gemcytabina jest wstrzykiwana w 1. dniu, a oksaliplatyna w 2. dniu: skuteczność w przypadku takich opcji leczenia wynosiła 27 i 10%, średnia średnia długość życia wynosiła 7,6 i 3,2 miesiąca odpowiednio.

Gemcytabina + xeloda lub inne fluoropirymidyny są drugimi najbardziej popularnymi. W metaanalizie z 2007 r. Twierdzi się, że ta kombinacja zapewnia wyższą średnią długość życia w porównaniu z monoterapią gemcytabiną (HR = 0,9).

W Izraelu stosuje się nowe protokoły leczenia raka trzustki w oparciu o testy genomiczne onkologii osobistej.

Rak wątroby

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) według częstości występowania zajmuje 5 miejsce na świecie wśród mężczyzn i 8 miejsce wśród kobiet (około 650 000 przypadków w 2007 r.). HCR jest trzecią najczęstszą onkologiczną przyczyną śmierci (ponad 600 000 pacjentów umiera na świecie). 80% przypadków HCC występuje w krajach Azji i Afryki z powodu groźnego rozprzestrzeniania się wirusowego zapalenia wątroby typu B. W Mozambiku młodzi ludzie chorują na HCR 50 razy częściej niż ich rówieśnicy w Europie, a osoby starsze w Mozambiku chorują 15 razy częściej niż podobna kohorta wiekowa w Europie lub Ameryce. Stosunek liczby zgonów do nowo zarejestrowanych wynosi 0,92. Wskaźnik ten charakteryzuje sytuację jako wyjątkowo niekorzystną.

Rosja pod względem śmiertelności z GCR zajmuje 31 miejsce na świecie i 9 miejsce w Europie. Leczenie chirurgiczne (radykalne resekcje wątroby lub hepatektomia z późniejszym przeszczepieniem narządu) jest możliwe tylko u 10–15% pacjentów z HCC. Według danych podsumowujących, 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 25–30%, najlepsze wskaźniki (42%) występują w Japonii, ale operuje się nimi pacjenci z guzami poniżej 5 lub nawet 3 cm.

Chemoembolizacja może zapewnić pacjentom nieresekcyjnym medianę oczekiwanej długości życia 2 lata przy braku przerzutów pozawątrobowych.

W Izraelu stosuje się nowe protokoły leczenia raka wątroby w oparciu o testy genomiczne onkologii osobistej, a także operacje dotyczące resekcji wątroby za pomocą robota da Vinci i radiohymoembolizacji terapii SIRT naczyń w przypadku wielu przerzutów.

Mesothelioma

Mesothelioma jest pierwotnym guzem opłucnej (w 90%) lub otrzewnej, bardzo rzadko występuje w innych narządach. 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 3%, średnia długość życia wynosi 9 miesięcy. (Priesman, 2007). Leczenie chirurgiczne może być niezwykle rzadkie, większość pacjentów jest zarejestrowana w stanie rozpowszechnienia.

Średnia długość życia pacjentów z gruczolakorakiem z CRR wynosiła 70 miesięcy, bez CRR - 26 miesięcy; wśród pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym z RCR - 44 miesiące, bez RCR - 14 miesięcy. Czas bez nawrotów dla gruczolakoraków wynosi 59 miesięcy, z pCR i 13 miesięcy. bez pCR, z rakiem płaskonabłonkowym - 41 miesięcy. z pCR i 14 miesięcy. bez pCR. Objawy nawrotu choroby: w gruczolakorakach 68% stanowią przerzuty odległe, 32% to nawroty miejscowe; z rakiem płaskonabłonkowym, w 100% występują przerzuty odległe (w wątrobie - w 40%, w płucach - w 16%, w kościach - w 20%, w węzłach chłonnych paraortalnych - w 4%).

W kilku badaniach po indukcyjnej terapii neoadjuwantowej (FLEP + 40 Gy naświetlania) pacjentów randomizowano do grup leczenia operacyjnego i kontynuowano ekspozycję na 60 Gy. Mediana oczekiwanej długości życia wynosiła 18,9 i 11,5 miesiąca, wskaźnik przeżycia 5 lat wynosił 27,9 i 17,1% (0,67% na korzyść pacjentów operowanych).

W Izraelu stosuje się nowe protokoły leczenia międzybłoniaka w oparciu o testy genomiczne onkologii osobistej, a operacje wykonuje się na resekcji międzybłoniaka.

Rak przełyku

W Izraelu standardem leczenia nowotworu przełyku w stopniu II - III jest operacja, radioterapia i chemioterapia. Stosowane są schematy terapii neoadjuwantowej oparte na taksanach. W przypadku wielu małych guzów przełyku możliwa jest mukosektomia z późniejszą terapią chemioradioterapią: 4-letnie przeżycie uzyskuje się w 76%.

Wszechobecny trend w leczeniu resekcyjnego nowotworu nie ogranicza się do chirurgii raka przełyku, należy stosować radioterapię i chemioterapię.

Projekcje przetrwania

W onkologii szanse przeżycia pacjentów są zwykle mierzone przez okres pięciu lat.
W tym okresie gromadzone są niezbędne statystyki, na podstawie których tzw wskaźnik przeżycia, wyrażony jako odsetek pacjentów, którzy przeżyli 5 lat po wykryciu nowotworu złośliwego.

Ten wskaźnik, podobnie jak inne dane statystyczne, jest w pewnym stopniu bardzo przybliżoną wartością, ponieważ ma charakter ogólny, oparty na nieaktualnych danych, które nie uwzględniają obecnego poziomu opieki medycznej, a co najważniejsze nie odzwierciedla indywidualnych cech pacjenta: ogólny stan zdrowia, styl życia, indywidualne reakcje na efekty terapeutyczne.

Innymi słowy, pięcioletni wskaźnik przeżycia nie może przewidzieć, jak choroba przejdzie w tym konkretnym przypadku. I tylko lekarz prowadzący, który zna wszystkie szczegóły historii medycznej, może wyjaśnić pacjentowi, jak interpretować dane statystyczne dotyczące jego sytuacji.
Jednak przeżycie jest bardzo wyraźnie skorelowane z typami nowotworów i ich stadiami.
Mężczyźni najczęściej umierają na nowotwory złośliwe płuc, żołądka, odbytnicy i prostaty, a rak piersi i rak szyjki macicy są szczególnie szkodliwe dla kobiet.

Prognozy na wyleczenie raka płuc

Przy diagnozie „raka drobnokomórkowego” i braku jakiegokolwiek leczenia średnia długość życia wynosi 2-4 miesiące. Jednak z wczesną diagnozą, rokowanie przeżycia dla guza płuc staje się bardziej optymistyczne, ponieważ przerzuty są bardzo wrażliwe na promieniowanie i chemioterapię. Jednak nawet przy odpowiednim traktowaniu rokowanie dla pięcioletniego horyzontu wynosi 10%,

Prognozy przetrwania na raka żołądka

Początkowe stadia raka żołądka dają prognozę przeżycia w segmencie pięcioletnim wynoszącym 80%. Ale w trzecim i czwartym etapie pacjenci żyją do czasu przyjętego w onkologii znacznie rzadziej - w 10-20% przypadków.

Przeżycie w rakach jelita grubego i jelit

Przeżycie pacjentów z nowotworami złośliwymi odbytnicy zależy bezpośrednio od głębokości kiełkowania guza i obecności wtórnych ognisk patologii.

We wczesnych stadiach choroby pięcioletni wskaźnik przeżycia sięga 65-74%, pod warunkiem przeprowadzenia koniecznej terapii. Kolejne etapy operacji dają wskaźnik w zakresie 5-30%.

Przewidywanie przeżycia raka prostaty

Im szybciej można zdiagnozować guz prostaty, tym lepiej. Wczesny etap wykrywania choroby, która początkowo jest niestety bezobjawowa, zapewnia przeżycie na poziomie 75-85%. Ale w późnych stadiach patologii pacjenci żyją średnio od jednego do dwóch lat.

Procent przeżycia w raku piersi

Wśród wszystkich rodzajów umieralności na raka wśród kobiet rak piersi jest bezsprzecznie liderem. Jednocześnie prawie 50% pacjentów z taką diagnozą z powodzeniem omija pierwsze pięć lat, a 35% żyje do 10 lat.

Prawdopodobieństwo przeżycia w raku szyjki macicy

Do pięciu lat, w zależności od stadium choroby, 5-85% kobiet żyje z rozpoznaniem złośliwego guza szyjki macicy. A na najwcześniejszych etapach rokuje się z 85-90% pięcioletnim przeżyciem. Odwrotnie jest na późniejszych etapach: tutaj wskaźnik nie przekracza 7%.

Przeżycie raka wątroby

Pacjenci z rakiem wątroby pokonują pięcioletnią kadencję tylko w 10% przypadków. Ale nie bój się tej liczby, ponieważ smutne statystyki nie są akceptowane przez sam rak, ale przez obecność w pacjencie nie mniej śmiertelnych chorób - tej samej marskości wątroby. Przy braku współistniejących obciążeń i przy odpowiedniej terapii wskaźnik przeżycia sięga 50-70%.

Rak jajnika: rokowanie dotyczące przeżycia

Pierwszy etap raka jajnika charakteryzuje się przeżywalnością do 75% w horyzoncie pięcioletnim, drugi etap zmniejsza odsetek do 55-60%, trzeci etap daje tylko 15-20% pozytywnych wyników, czwarty - nie więcej niż 5%.

Przeżycie raka skóry

Długie lata obserwacji pacjentów z nowotworowymi zmianami skórnymi są zachęcające: jeśli w latach powojennych wskaźnik przeżycia wyniósł 49%, to w 2010 r. Już 92%.
Co więcej, pacjenci z tą diagnozą nie tylko zaczęli żyć dłużej, wielu z nich z powodzeniem leczy chorobę.
Jednocześnie wiek pacjentów wpływa na konkretne liczby: im są starsi, tym gorsze rokowanie.

Szanse na wyleczenie raka mózgu

Podawanie prognoz przeżycia dla raka mózgu jest niewdzięcznym zadaniem. Wszystko zależy nie tylko od stadium choroby, wieku pacjenta, ale także od wielu niuansów związanych z rodzajem guza, jego zachowaniem i tym, która część mózgu jest dotknięta. Ogólnie rzecz biorąc, statystyki pokazują, że w drugim i trzecim etapie niewielu pacjentom udaje się pokonać dwuletni próg, aw diagnozie czwartego etapu wynik jest już w dniach. Jednocześnie, ze względu na fakt, że „głowa jest ciemnym obiektem”, wystarczająca liczba pacjentów z pragnieniem życia i leczenia może żyć z rakiem mózgu przez dziesiątki lat.

Co oznacza 5-letnie przeżycie?

Opis metody

Statystyki dotyczące wyników leczenia pacjentów z określonym typem i stadium raka opierają się zwykle na okresie 5 lat, ale wiele osób żyje dłużej - a czasem znacznie dłużej - 5 lat. 5-letnie przeżycie to odsetek pacjentów, którzy żyli co najmniej 5 lat od daty rozpoznania raka. Na przykład, jeśli 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 70%, oznacza to, że około 70 na 100 pacjentów z rakiem nadal żyje 5 lat po diagnozie. Należy jednak pamiętać, że wiele osób żyje znacznie dłużej niż 5 lat.

Względne przeżycie jest bardziej dokładnym parametrem do oceny wpływu raka na życie pacjentów. Jest to wynik porównania pacjentów z rakiem pęcherza moczowego z pozostałą populacją. Na przykład, jeśli 5-letni wskaźnik względnego przeżycia pacjentów z rakiem pęcherza na pewnym etapie wynosi 80%, oznacza to, że próg pięcioletniego przeżycia przekroczy średnio 80% pacjentów i 80% zdrowych osób.

Ale nie zapominaj: 5-letnie współczynniki przeżycia względnego są tylko wartościami przybliżonymi. Twoja prognoza będzie zależała od różnych czynników specyficznych dla twojej sytuacji.

Sprawdź cenę u specjalisty

Ocena Kaplana-Meiera

W przypadku ocenzurowanych, ale nie zgrupowanych obserwacji czasu życia można bezpośrednio ocenić funkcję przeżycia.

Niech wybrane - chwile czasu.

Dla każdego punktu w czasie szacujemy prawdopodobieństwo przeżycia tej chwili. Takie oszacowanie byłoby stosunkiem liczby osób, które przeżyły ten moment, do liczby obserwowanej w tym momencie. Następnie, zgodnie z zasadą mnożenia prawdopodobieństw, mnożąc prawdopodobieństwa przeżycia w każdym przedziale, otrzymujemy następujący wzór.

Oszacowanie funkcji przeżycia oblicza się według wzoru

- liczba obiektów żyjących do pewnego momentu, z wyłączeniem emerytów,

- liczba obiektów, dla których wynik wystąpił na raz,

Zauważ, że możesz pomnożyć wartości tylko w tych momentach, w których wystąpił co najmniej jeden wynik, ponieważ jeśli, to i mnożenie przez jeden nie zmienia wyniku.

Oszacowanie funkcji przeżycia, zwane wynikiem mnożnika, po raz pierwszy zaproponowali Kaplan i Meyer (1958).

Wskaźniki przeżycia pokazują, ile osób przeżyło pewien czas po tym, jak dowiedziały się o swojej diagnozie. Dane te są pogrupowane według konkretnych typów i stadiów raka. Najczęściej statystyki zawierały wskaźnik przeżycia 5-letniego lub 10-letniego.

Całkowita liczba odnosi się do liczby osób, które żyły 5 lub 10 lat po diagnozie. Statystyki przetrwania uwzględniają informacje o pacjentach na różnych etapach kontroli choroby:

 • dane dotyczące pacjentów wyleczonych z raka (przy braku oznak patologii);
 • dane dotyczące pacjentów poddawanych leczeniu nowotworów w Izraelu.

Statystyki przetrwania i indywidualne prognozy

Wskaźniki przeżycia często opierają się na wynikach leczenia dużych grup pacjentów z tą samą chorobą, ale nie są w stanie przewidzieć wyniku terapii w konkretnym przypadku. Pamiętaj o ograniczeniach statystycznych:

 • Aby uzyskać statystyki 5-letniego przeżycia, lekarze muszą przeanalizować wyniki leczenia pacjentów leczonych co najmniej 5 lat temu. Ponieważ metody leczenia poprawiają się z czasem, dziś rokowanie dla pacjentów z rakiem pęcherza powinno być bardziej korzystne.
 • Statystyki opierają się wyłącznie na stadium raka w momencie wstępnej diagnozy. Ta statystyka nie bierze pod uwagę powtarzającego się lub postępującego raka.
 • Rokowanie u pacjentów z rakiem pęcherza zależy od stadium (zakresu) raka. Ogólnie, wyższe wskaźniki przeżycia są charakterystyczne dla wczesnych stadiów choroby. Niemniej jednak, indywidualne rokowanie zależy od wielu czynników, w tym wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także charakteru odpowiedzi guza na terapię. We wszystkich przypadkach prognoza jest obliczana na podstawie indywidualnych okoliczności.

Ponieważ lekarz zna twoją osobistą sytuację, może ci powiedzieć, co oznaczają statystyki w twojej osobistej sprawie.

Stopień złośliwości guza

Poniższe liczby oparte są na wynikach leczenia tysięcy pacjentów, którzy chorowali na raka pęcherza moczowego w latach 1988–2011.

 • 5-letni względny wskaźnik przeżycia w stadium 0 raka pęcherza moczowego wynosi około 98%.
 • 5-letni względny wskaźnik przeżycia w stadium I raka pęcherza moczowego wynosi około 88%.
 • W stadium II raka pęcherza moczowego 5-letnia względna przeżywalność wynosi około 63%.
 • 5-letni względny wskaźnik przeżycia w stadium III raka pęcherza moczowego wynosi około 46%.

Rak pęcherza moczowego, który rozprzestrzenił się na inne narządy wewnętrzne, jest często trudny do leczenia. 5-letni wskaźnik przeżycia względnego dla raka pęcherza moczowego w stadium IV wynosi około 15%. Niemniej jednak istnieją różne metody leczenia tej choroby, nawet w późniejszych etapach.

Wskaźnik przeżycia w onkologii piersi zależy bezpośrednio od stadium rozwoju nowotworu, wielkości guza i stopnia, w jakim węzły chłonne są dotknięte przerzutami. 5-letnie rokowanie w większości przypadków określa stadium rozwoju nowotworu, w którym wykryto guz. Onkolodzy dzielą je na 4 etapy:

 • 0-1 - średnica guza jest mniejsza niż 2 cm, nie ma komórek rakowych w węzłach chłonnych. Na tym etapie lekarze przewidują 70-95% wyzdrowienia pacjenta.
 • 2 - rozmiar guza 2-5 cm, węzły chłonne nie są dotykane. Ta sama kategoria obejmuje sytuacje, gdy guz nie jest większy niż 2 cm, ale dotyczy to 2 do 5 węzłów chłonnych. W drugim etapie prawdopodobieństwo wyleczenia wynosi 50-80%.
 • 3 - rozmiar guza ma już 5 cm średnicy, węzły chłonne już zaczęły być dotknięte przez komórki rakowe. Szanse na odzyskanie w tym przypadku wynoszą około 10-50%.
 • 4 - rozmiary złośliwego guza mogą być dowolne, ale ujawniają się przerzuty. Szanse na przeżycie wynoszą 0-10%.

Koszt diagnostyki i leczenia raka pęcherza moczowego w Izraelu

W poniższej tabeli zostaną przedstawione ceny niektórych procedur medycznych i diagnostycznych w Ośrodku Onkologicznym Ichilov.

Czas przeżycia?

Rejestracja: 04/06/2006 Wiadomości: 1

Medloblastoma został znaleziony i usunięty u mojego dziecka, gdziekolwiek piszą o czasie przeżycia 5 lat, co to jest? Czy z taką diagnozą jest maksimum w czasie?

Członek od: 26 kwietnia 2005 Wiadomości: 803

Andrei N, przeżycie w takich przypadkach jest rozumiane jako czas, który upłynął przed wystąpieniem nawrotu. Jest to „średnia temperatura w szpitalu” - ktoś ma zero, a ktoś ma 40.
5 lat nie oznacza, że ​​pacjent przeżyje kolejne pięć lat i to wszystko. Oznacza to, że 5 lat to czas krytyczny, kiedy większość choroby może powrócić. MOŻLIWE, ALE NIE GWARANTOWANE.
Lekarze - konsultanci forum zapewne zapewnią Ci dokładniejsze informacje. Ale pytanie „Ile zostało?” tylko w twoim przypadku nie czekaj na odpowiedź - ani jeden kompetentny lekarz nie podaje takich prognoz. A jeśli ktoś już coś „wymyślił”, wypluj go. Zawsze są inne opcje.

Członek od: 24 maja 2005 Wiadomości: 17

Nie chodzi o 5-letni wskaźnik przeżycia, ale o średnio pięcioletnie przeżycie pacjentów z określoną diagnozą. Jeśli na przykład mówi się o 80% pięcioletniego przeżycia, oznacza to, że pięć lat po zakończeniu leczenia 80% pacjentów żyje. Przyczyny śmierci pozostałych 20% procent, jak rozumiem, nie są kontrolowane - to znaczy, jeden z nich mógł zginąć w wypadku samochodowym itp. (pozwól ekspertom poprawić mnie, jeśli się mylę).

Istnieje również termin pięcioletniego przeżycia bez nawrotu choroby. Mówi o odsetku pacjentów, którzy nie mają nawrotu po pięciu latach leczenia.

Jak rozumiem, termin pięciu lat jest wybrany, ponieważ prawdopodobieństwo nawrotu po pięciu latach staje się tak skromne, że można je zignorować.

Co to jest „pięcioletnie przeżycie” w onkologii?

Jest to wyrok w zawieszeniu trwający 5 lat, w którym występuje większość nawrotów choroby. Wszystkie wyleczone choroby onkologiczne są zagrożone nawrotem, dlatego pacjenci po leczeniu są pod ścisłym nadzorem onkoginekologa. Większość nawrotów rozwija się w ciągu pierwszych dwóch lat. Z czasem liczba tych nawrotów gwałtownie spada, a po pięciu latach zbliża się do zera. Istnieje również pojęcie „pięcioletniego przeżycia bez nawrotu”, to znaczy istnieje możliwość, że pacjent nawróci się w ciągu tych pięciu lat. Czasami podczas nawrotu prowadzimy również leczenie, a ci pacjenci żyją jeszcze 5 lat. Te koncepcje są bardziej dla statystyk, dzięki czemu wiemy, jak skuteczne są nasze metody leczenia.

Które narządy powodują przerzuty raka szyjki macicy?

Rak szyjki macicy zaczyna się rozwijać od miednicy, pierwsze regionalne przerzuty rozwijają się w węzłach chłonnych miednicy, w więzadłach miednicy, a następnie w pęcherzu, w odbytnicy. Dalej. czytaj dalej

Jak często powinienem skontaktować się z onkologiem ginekologicznym po chirurgicznym leczeniu raka szyjki macicy?

Po chorobach onkologicznych pacjent powinien udawać się na badania kontrolne przez cały rok raz na 3 miesiące. Pamiętaj, aby pobrać wymaz z kopuły pochwy, jeśli jest on obsługiwany lub z szyjki macicy, jeśli jest trzymany. czytaj dalej

Jak pacjenci wracają do zdrowia po zabiegu chirurgicznym w leczeniu raka szyjki macicy?

Główny problem po zabiegu polega na tym, że narządy układu moczowego cierpią, ponieważ przy tej operacji dochodzi do naruszenia włókien nerwowych, które przechodzą do pęcherza i poza nim. czytaj dalej

Po ilu ciążach można zaplanować ciążę po amputacji lub nawilżeniu ponad wilgocią?

Uważa się, że po konizacji lub amputacji szyjki macicy w ciągu pierwszego roku bada się pacjenta co 3 miesiące. Jeśli w ciągu pierwszego roku ma się dobrze, nie ma żadnych zmian, a potem może po roku. czytaj dalej

5-letnie przeżycie w przypadku raka nerki

Przerzutowy rak nerki: objawy, leczenie, diagnoza

 • Mechanizm rozwoju
 • Znaki
 • Przerzuty raka nerki
 • Diagnostyka
 • Leczenie
 • Prognoza
 • Zapobieganie

Od wielu lat próbujesz leczyć nerki?

Kierownik Instytutu Nefrologii: „Będziesz zdumiony, jak łatwo jest wyleczyć nerki, przyjmując je codziennie.

Wśród wszystkich nowotworów rak nerki zajmuje 10 miejsce, co stanowi około 3% wszystkich statystyk. Kobiety chorują znacznie rzadziej niż mężczyźni. Rak nerki jest również skomplikowany przez fakt, że w momencie diagnozy pacjent ma już odległe przerzuty w całym ciele (przerzutowy rak nerki) i to bezpośrednio wpływa na dalsze rokowanie i leczenie.

Mechanizm rozwoju

Najczęściej rak nerki wydaje się być rakiem nerkowokomórkowym. Tworzenie się guza rozpoczyna się od wewnętrznej warstwy kanalików nerkowych. Jednocześnie w ciele tworzą się nietypowe komórki, które zaczynają się dzielić w sposób ciągły i tworzą agresywny guz.

Promuj rozwój raka nerki, otyłości, palenia, czynników dziedzicznych i wysokiego ciśnienia krwi. Również rak nerki jest często dotknięty przez przedstawicieli rasy Negroid, ludzi o ciemnej skórze, pacjentów z cukrzycą.

W leczeniu nerek nasi czytelnicy z powodzeniem używają Renon Duo. Widząc popularność tego narzędzia, postanowiliśmy zwrócić na nie uwagę.
Czytaj więcej tutaj...

Znaki

Głównymi objawami raka nerki są ból i krwiomocz. Krew w moczu może się pojawić, a następnie zniknąć. Ból zwykle objawia się w końcowych etapach rozwoju guza, gdy występuje przerzut. Na tym samym etapie możesz łatwo poczuć edukację i podejrzewać onkologię.

Przerzuty raka nerki

U 25% pacjentów w okresie diagnozy występują przerzuty w różnych narządach i tkankach. W przypadku obecności przerzutów rozpoznaje się przerzutowego raka nerki.

Przerzuty nazywane są wtórnymi miejscami złośliwości. Mogą pojawić się w węzłach chłonnych, płucach, wątrobie lub kręgosłupie.

Częstość przerzutów:

 • w węzłach chłonnych 64%;
 • w płucach 76%;
 • w mózgu 11%;
 • w kościach 43%.

Przerzuty raka nerki rzadko dają przerzuty tylko do jednego narządu. Z reguły istnieje wiele przerzutów odległych. Przerzuty zaczynają tworzyć się niemal natychmiast po rozwoju guza.

Oddzielone komórki nowotworowe przenikają do naczyń krwionośnych lub limfatycznych i, docierając do pewnego miejsca, powodują powstawanie nowych guzów.

Diagnostyka

Rozpoznanie przerzutowego raka nerki przeprowadza się na podstawie badania rentgenowskiego, badania ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego. W razie potrzeby przypisuje się również scyntygrafię radioizotopową.

Ponadto przerzutowy rak nerki różnicuje się z wieloma podobnymi chorobami.

Leczenie

Leczenie przerzutowego raka nerki przeprowadza się w kilku etapach.

Usuń przerzuty metodami łączonymi:

 • leczenie chirurgiczne
 • immunoterapia
 • terapia celowana

Operacja raka nerki obejmuje nefrektomię z usunięciem zaatakowanego narządu. Takie metody jak chemioterapia i radioterapia w obecności przerzutów praktycznie nie dają żadnych wyników, dlatego są stosowane w rzadkich przypadkach. Immunoterapia poprawia przeżycie w przerzutowym raku nerki o kilka procent.

Prognoza

Najbardziej niekorzystne rokowanie powstaje, gdy guz dotknął żyłę nerkową i odległe węzły chłonne. Stosowanie leków celowanych w leczeniu raka nerki pozwala zwiększyć szanse przeżycia pacjenta i poprawić jakość życia. Po leczeniu chirurgicznym 5-letnie przeżycie obserwuje się u około 50–70% pacjentów.

Zapobieganie

Zapobieganie rakowi nerki polega na przestrzeganiu zdrowego stylu życia, eliminowaniu złych nawyków i terminowej diagnozie wielu chorób przewlekłych i zakaźnych.

Rak pęcherza moczowego u mężczyzn - objawy, leczenie, rokowanie

Nowotwory złośliwe układu moczowego przeważają w strukturze raka. Według statystyk rak pęcherza moczowego u mężczyzn występuje kilkakrotnie częściej niż u kobiet, co wynika przede wszystkim z braku kultury przyjmowania płynów i przestrzegania szkodliwych uzależnień - alkoholu i palenia. Przedłużony kontakt śluzówki z moczem, zawierający zwiększone stężenie metabolitów substancji rakotwórczych, przyczynia się do rozwoju procesów onkologicznych.
W artykule omówiono sposoby zapobiegania strasznej chorobie, przyczynom, diagnozie i możliwym metodom leczenia.

Czynniki ryzyka

Przyczyny raka pęcherza moczowego są przedmiotem kontrowersji i dyskusji społeczności medycznej. Prawdopodobieństwo powstawania nowotworów złośliwych wzrasta w obecności przewlekłych procesów zapalnych dróg moczowych i wirusa brodawczaka. Udowodnione czynniki ryzyka to:

 • Palenie, które tłumaczy się przenikaniem czynników rakotwórczych do krwi i ich późniejszym wejściem do moczu, gdzie występuje niekorzystny wpływ na błonę śluzową pęcherza moczowego i cewki moczowej.
 • Cechy natury mocy.
 • Pracuj w branżach o szkodliwych warunkach pracy. Dotyczy osób zatrudnionych w lakierniach, przemyśle chemicznym.
 • Niekorzystne czynniki środowiskowe, w tym wykorzystanie wody chlorowanej.
 • Przedwczesne opróżnienie pęcherza moczowego.

Według statystyk, mężczyźni, którzy przekroczyli próg sześćdziesięcioletni, podlegają chorobie i nie ma wątpliwości co do predyspozycji genetycznych.

Charakterystyczne objawy

Jak długo ludzie żyją, gdy wykryją raka pęcherza moczowego i jakie objawy sygnalizują problem w obszarze moczowo-płciowym? Początkowy etap charakteryzuje się brakiem jakichkolwiek objawów, ale wczesnym znakiem, który wymaga uwagi - pojawienia się krwi w moczu. W większości przypadków pomniejsze krwawienia są ignorowane, a patologia rozwija się w formie ukrytej, która opóźnia badanie. Wraz z postępem procesu złośliwego rośnie objętość raka i pojawiają się poważne objawy:

 • trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego;
 • ból w podbrzuszu, kości krzyżowej, okolicy pachwiny;
 • zwiększone epizody krwawienia;
 • pogorszenie stanu ogólnego.

W przypadku uszkodzenia szyi pęcherza moczowego, moczowodów i nadnerczy może wystąpić niewydolność nerek. Na tle osłabionej odporności i infekcji dróg moczowych ryzyko zgonu znacznie wzrasta.

Etapy rozwoju i rokowania

Ryzyko nawrotu i przeżycia w raku pęcherza moczowego u mężczyzn zależy od typu histologicznego guza, jego wielkości i udziału w procesie patologicznym sąsiadujących tkanek i narządów.

Początkowa forma onkologii charakteryzuje się uszkodzeniem nabłonka pęcherza moczowego. Dzięki szybkiemu wykrywaniu ponad 90% przypadków udało się pokonać próg pięcioletniego przeżycia. Dzięki nowoczesnej technologii medycznej i farmaceutykom większość pacjentów powraca do normalnego trybu życia po leczeniu.

W drugim stadium choroby komórki nowotworowe infekują warstwę mięśniową pęcherza moczowego. Leczenie jest skuteczne u ponad 70% pacjentów, którzy mają duże szanse i korzystne rokowanie na pełną rehabilitację.

Rak w stadium 3 charakteryzuje się agresywnym przebiegiem, guz rośnie przez ściany narządu i przerzutuje do pobliskich tkanek. Przy odpowiedniej terapii pięcioletnie przeżycie obserwuje się u 50% pacjentów. Pełną rehabilitację lub oczekiwaną długość życia powyżej 10 lat obserwuje się u pacjentów bez dodatkowych problemów medycznych w wywiadzie.

W końcowym etapie nowotwór nowotworowy atakuje narządy miednicy małej i węzłów chłonnych. Interwencja chirurgiczna i wszelkiego rodzaju terapie specyficzne są nieskuteczne. Leczenie paliatywne jest wykonywane w celu złagodzenia stanu. Rokowanie jest niekorzystne, tylko 5% przypadków przekracza 5-letni wskaźnik przeżycia.

Podstawowe metody diagnostyczne

Jeśli podejrzewa się onkologię, przeprowadza się badanie wzrokowe w celu ustalenia prawdziwej diagnozy i stopnia uszkodzenia tkanki, a zaplanowane jest kompleksowe badanie, które obejmuje następujące środki:

 1. Badanie dotykowe odbytnicy.
 2. Analiza moczu, kultura bakteriologiczna, badanie cytologiczne osadu.
 3. Biochemia krwi.
 4. Ultradźwięki - procedura informacyjna pozwala zidentyfikować lokalizację i strukturę guza i ocenić rozprzestrzenianie się patologii.
 5. MRI i CT - rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa wyróżniają się szerokimi możliwościami diagnostycznymi i służą do oceny wielkości i lokalizacji nowotworu, stanu regionalnych węzłów chłonnych i ściany brzucha.
 6. Główną i obowiązkową metodą obrazowania nowotworu jest uretrocystoskopia - badanie endoskopowe przewodu moczowo-płciowego. Podczas manipulacji ocenia się stan urwhelii i zakres procesu nowotworowego, określa się taktykę leczenia chirurgicznego.
 7. Osteoscintigrafia jest stosowana po wykryciu złośliwego procesu w męskim pęcherzu. Badanie jest prowadzone w celu zidentyfikowania przerzutów w kościach szkieletu.

Jeśli to konieczne, środki diagnostyczne można uzupełnić angiografią CT miednicy, która pozwala określić stopień zmian naczyniowych.

Klasyfikacja chorób

W zależności od częstości występowania raka pęcherza moczowego u mężczyzn dzieli się na powierzchowne i naciekowe, gdy guz wyrasta na sąsiednie tkanki. Istnieją 4 główne formy histologiczne choroby:

 • rak urotelialny, charakteryzujący się uszkodzeniami błony śluzowej wyścielającej pęcherz moczowy, odnotowuje się u 90% pacjentów;
 • Rak płaskonabłonkowy jest agresywny i występuje w ponad 5% przypadków;
 • gruczolakorak;
 • rak niezróżnicowany.

Wszystkie typy nowotworów są podatne na przerzuty i początkowo wpływają na mięśnie narządu, a następnie na moczowody, wątrobę, płuca, kości i regionalne węzły chłonne. Choroba ma charakter nawracający i nawet po skutecznej terapii pacjent musi przejść badanie przesiewowe przynajmniej raz w roku.

Procedury lecznicze

W leczeniu raka pęcherza moczowego u pacjentów z małymi zlokalizowanymi guzami, głównie w początkowej fazie, stosuje się przezcewkową resekcję narządu - TUR, która jest również uważana za procedurę diagnostyczną. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą nowoczesnego sprzętu endoskopowego przez cewkę moczową. Głównym zadaniem jest najdokładniejsza penetracja narzędzi do chorej tkanki. W obecności małych licznych nowotworów wskazane jest przeprowadzenie przezcewkowej elektrolizy - minimalnie inwazyjnej metody termicznej obróbki zaatakowanych tkanek. Aby wykluczyć nawrót, zabieg uzupełnia się chemioterapią i immunoterapią.

Jak leczyć patologię z głębokim uszkodzeniem i wspólnym procesem? W tym przypadku przeprowadza się otwartą resekcję, radykalną cystektomię, radioterapię i chemioterapię. Metody chirurgiczne różnią się w podejściach, ale efekt końcowy wiąże się z wyleczeniem raka przy zachowaniu funkcji pęcherza.

Taktyki zachowujące narządy z plastikową wymianą ubytku są stosowane z małą częstością i wysokim stopniem zróżnicowania nowotworu złośliwego. Stosuje się go ściśle według wskazań ograniczonej liczby pacjentów, gdy guz nie przekracza 5–6 cm.

Z histologicznie potwierdzonym ryzykiem nawrotu wykonuje się radykalną cystektomię, a następnie rekonstrukcję narządów i leczenie chemioterapią. Operacja polega na całkowitym usunięciu pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i regionalnych węzłów chłonnych.

PRZETRWANIE

Do niedawna rak był uważany za wyrok śmierci, jednak współczesna onkologia pozwala wyleczyć wiele guzów w 100% przypadków. W onkologii wczesna diagnoza jest bardzo ważna - im szybciej wykryje się guz i rozpocznie się leczenie, tym korzystniejszy wynik.

UTWÓRZ NOWĄ WIADOMOŚĆ.

Ale jesteś nieautoryzowanym użytkownikiem.

Jeśli zarejestrowałeś się wcześniej, „zaloguj się” (formularz logowania w prawej górnej części witryny). Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zarejestruj się.

Jeśli się zarejestrujesz, możesz nadal śledzić odpowiedzi na swoje posty, kontynuować dialog w interesujących tematach z innymi użytkownikami i konsultantami. Ponadto rejestracja umożliwi prowadzenie prywatnej korespondencji z konsultantami i innymi użytkownikami witryny.

Rak pęcherza moczowego: rokowanie dotyczące przeżycia

Wskaźniki przeżycia wskazują, ile osób z tym samym typem i stadium raka przeżywa po pewnym okresie (zwykle jest to 5 lat) od daty diagnozy. Dzięki tym liczbom nie można przewidzieć, jak długo musisz żyć, ale mogą dać ogólne wyobrażenie o potencjalnym sukcesie terapii.

Nawigacja artykułu

Co to jest 5-letnie przeżycie?

Statystyki dotyczące wyników leczenia pacjentów z określonym typem i stadium raka opierają się zwykle na okresie 5 lat, ale wiele osób żyje dłużej - a czasem znacznie dłużej - 5 lat. 5-letnie przeżycie to odsetek pacjentów, którzy żyli co najmniej 5 lat od daty rozpoznania raka. Na przykład, jeśli 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi 70%, oznacza to, że około 70 na 100 pacjentów z rakiem nadal żyje 5 lat po diagnozie. Należy jednak pamiętać, że wiele osób żyje znacznie dłużej niż 5 lat.

Względne przeżycie jest bardziej dokładnym parametrem do oceny wpływu raka na życie pacjentów. Jest to wynik porównania pacjentów z rakiem pęcherza moczowego z pozostałą populacją. Na przykład, jeśli 5-letni wskaźnik względnego przeżycia pacjentów z rakiem pęcherza na pewnym etapie wynosi 80%, oznacza to, że próg pięcioletniego przeżycia przekroczy średnio 80% pacjentów i 80% zdrowych osób.

Ale nie zapominaj: 5-letnie współczynniki przeżycia względnego są tylko wartościami przybliżonymi. Twoja prognoza będzie zależała od różnych czynników specyficznych dla twojej sytuacji.

Statystyki przetrwania i indywidualne prognozy

Wskaźniki przeżycia często opierają się na wynikach leczenia dużych grup pacjentów z tą samą chorobą, ale nie są w stanie przewidzieć wyniku terapii w konkretnym przypadku. Pamiętaj o ograniczeniach statystycznych:

 • Aby uzyskać statystyki 5-letniego przeżycia, lekarze muszą przeanalizować wyniki leczenia pacjentów leczonych co najmniej 5 lat temu. Ponieważ metody leczenia poprawiają się z czasem, dziś rokowanie dla pacjentów z rakiem pęcherza powinno być bardziej korzystne.
 • Statystyki opierają się wyłącznie na stadium raka w momencie wstępnej diagnozy. Ta statystyka nie bierze pod uwagę powtarzającego się lub postępującego raka.
 • Rokowanie u pacjentów z rakiem pęcherza zależy od stadium (zakresu) raka. Ogólnie, wyższe wskaźniki przeżycia są charakterystyczne dla wczesnych stadiów choroby. Niemniej jednak, indywidualne rokowanie zależy od wielu czynników, w tym wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także charakteru odpowiedzi guza na terapię. We wszystkich przypadkach prognoza jest obliczana na podstawie indywidualnych okoliczności.

Wskaźniki przeżycia dla raka pęcherza moczowego

Według najnowszych danych, biorąc pod uwagę wszystkie etapy raka pęcherza:

 • 5-letnie przeżycie wynosi około 77%;
 • 10-letnie przeżycie wynosi około 70%;
 • 15-letni wskaźnik przeżycia sięga około 65%.

Należy pamiętać, że 5-letnie wskaźniki przeżycia opierają się na wynikach leczenia osób, które zostały zdiagnozowane ponad 5 lat temu; 10-letnie statystyki przeżycia opierają się na wynikach leczenia pacjentów, u których nowotwór rozwinął się ponad 10 lat temu. W związku z tym 15-letnie wskaźniki przeżycia opierają się na wynikach leczenia pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie co najmniej 15 lat temu.

Statystyki przetrwania według etapów

Poniższe liczby oparte są na wynikach leczenia tysięcy pacjentów, którzy chorowali na raka pęcherza moczowego w latach 1988–2011.

 • 5-letni względny wskaźnik przeżycia w stadium 0 raka pęcherza moczowego wynosi około 98%.
 • 5-letni względny wskaźnik przeżycia w stadium I raka pęcherza moczowego wynosi około 88%.
 • W stadium II raka pęcherza moczowego 5-letnia względna przeżywalność wynosi około 63%.
 • 5-letni względny wskaźnik przeżycia w stadium III raka pęcherza moczowego wynosi około 46%.

Rak pęcherza moczowego, który rozprzestrzenił się na inne narządy wewnętrzne, jest często trudny do leczenia. 5-letni wskaźnik przeżycia względnego dla raka pęcherza moczowego w stadium IV wynosi około 15%. Niemniej jednak istnieją różne metody leczenia tej choroby, nawet w późniejszych etapach.

Historia Evgenia z Czelabińska, pacjenta Centrum Onkologicznego Ichilov

- Mam 42 lata. W maju 2015 roku zdiagnozowano u mnie raka pęcherza moczowego. W jednej chwili byłem całkowicie zdrowy, nie cierpiałem na raka, uprawiałem bieganie i jogę, bawiłem się z trzema córkami. W następnej minucie nagle stałem się pacjentem z rakiem. W domu zaproponowano mi tylko usunięcie pęcherza i wzrost. Prowadzę aktywny tryb życia, uprawiam sport, więc postanowiłem udać się do zagranicznej kliniki, gdzie mógłbym przywrócić mój pęcherz. Mój wybór padł na izraelskie Centrum Nowotworów Ichilov.

Po tym, jak lekarz powiedział mi o wszystkich dostępnych metodach leczenia raka w Izraelu, zdecydowałem się stworzyć nowy pęcherz. Neocistis pasował mi bardziej niż inne opcje.

Na początku bardzo się bałam. Wchodząc do kliniki, pomyślałem, że przywita mnie typowa atmosfera szpitala. Ale w Centrum Onkologii w Ichilov wszystko wygląda ciepło i gościnnie. Tutaj pracują bardzo przyjaźni ludzie. Pierwszego dnia powiedziano mi o wszystkich cechach leczenia. Tego dnia spotkałem lekarzy. Zdał test, przeszedł badania krwi. Wkrótce zostałem poinformowany o wynikach diagnozy.

Zdałem diagnozę, leczenie i rehabilitację. Teraz znów cieszę się życiem. Wszystko wróciło do kwadratu. Robię to samo, co wcześniej. Znowu chodzę na siłownię, ćwiczę jogę.

Komentarz lekarza centrum onkologicznego:

- Eugenia przybyła do naszego centrum onkologii na badanie w dniu 12 maja 2015 r. 3 dni później, 15 maja, przeszła biopsję. Po 2 tygodniach wykonaliśmy operację tworzenia nowego pęcherza z własnej tkanki pacjenta. Tkanka pobrana z jelita cienkiego. Z funkcjonalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku: nowy pęcherz działa, oddawanie moczu jest normalne, nie ma nietrzymania moczu. Funkcja dróg moczowych w pełni powróciła, a Eugene zaczął nawet znowu chodzić na siłownię.

Jeśli chodzi o powodzenie leczenia nowotworów, w tej chwili Evgenia nie ma oznak patologii. Będziemy nadal monitorować jego stan. Monitorowanie potrwa kilka lat.

Koszt diagnostyki i leczenia raka pęcherza moczowego w Izraelu

W poniższej tabeli zostaną przedstawione ceny niektórych procedur medycznych i diagnostycznych w Ośrodku Onkologicznym Ichilov.

European Medical News EuroMedNews

Z roku na rok rośnie liczba osób chorych na raka. Wśród nowotworów kobiecych na pierwszym miejscu jest rak piersi. Obecnie nowoczesne technologie medyczne mogą skutecznie radzić sobie z nowotworami piersi, w tym nowotworami złośliwymi. Dobre wyniki w tej trudnej sytuacji wykazują niemieckie kliniki z wyspecjalizowanymi ośrodkami leczenia raka piersi, w których leczenie znacząco wpływa na oczekiwaną długość życia pacjenta.

Średnia długość życia dla pacjentów z rakiem piersi

Jeśli chodzi o oczekiwaną długość życia w raku piersi, oprócz diagnozy na czas, wpływają również inne czynniki. Po postawieniu przez lekarzy podobnej diagnozy powinni oni sporządzić przybliżoną prognozę w oparciu o następujące aspekty:

 1. Ile węzłów chłonnych jest dotkniętych przerzutami. Jeśli przerzuty wpływają na dużą liczbę węzłów chłonnych, rokowanie jest słabe, ponieważ ryzyko nawrotu wzrasta. Jeśli węzły chłonne nie zostaną naruszone, współczynnik przeżycia dla raka piersi wynosi 75%, w przeciwnym razie - tylko 25%. Jeśli występują przerzuty 2 - 3 lub mniej węzłów chłonnych, to dziesięcioletni wskaźnik przeżycia około 35%, ponad 4 - mniej niż 15%.
 2. Wielkość guza. Z czasem guz złośliwy powiększa się, wzrasta agresywność choroby, co przyspiesza proces przerzutów. Jest to kolejny powód, dla którego niezwykle ważne jest zidentyfikowanie choroby na wczesnym etapie.
 3. Lokalizacja guza.
 4. Jak złośliwe jest tworzenie kiełkujących naczyń: limfatycznych i krwi.
 5. Różnorodność onkologii.
 6. Poziom aktywności syntezy DNA.
 7. Jak intensywnie dzielą się dotknięte komórki, biorąc pod uwagę ilość antygenu Ki-67, białko jądrowe mitozyny.
 8. Metoda leczenia (chirurgia, chemioterapia, terapia lekowa).
 9. Obecność lub brak przerzutów w węzłach pachowych i innych.
 10. Poziom inhibitorów plazminogenu, aktywatorów. Białko to bierze udział w procesach (przerzutach, inwazjach) występujących w komórkach.

Zwiększa również szanse na długie życie, obecność hormonalnej wrażliwości samego guza na leki. Prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego wyniku raka piersi, jeśli:

 1. Znacznik guza Her2neu wykryto u pacjenta podczas badania, ponieważ ma zwiększoną agresywność nowotworu. Stwierdzono to w 20-30% przypadków.
 2. Wiek kobiet poniżej 35 lat.

Stopień złośliwości guza

Wskaźnik przeżycia w onkologii piersi zależy bezpośrednio od stadium rozwoju nowotworu, wielkości guza i stopnia, w jakim węzły chłonne są dotknięte przerzutami. 5-letnie rokowanie w większości przypadków określa stadium rozwoju nowotworu, w którym wykryto guz. Onkolodzy dzielą je na 4 etapy:

 • 0-1 - średnica guza jest mniejsza niż 2 cm, nie ma komórek rakowych w węzłach chłonnych. Na tym etapie lekarze przewidują 70-95% wyzdrowienia pacjenta.
 • 2 - rozmiar guza 2-5 cm, węzły chłonne nie są dotykane. Ta sama kategoria obejmuje sytuacje, gdy guz nie jest większy niż 2 cm, ale dotyczy to 2 do 5 węzłów chłonnych. W drugim etapie prawdopodobieństwo wyleczenia wynosi 50-80%.
 • 3 - rozmiar guza ma już 5 cm średnicy, węzły chłonne już zaczęły być dotknięte przez komórki rakowe. Szanse na odzyskanie w tym przypadku wynoszą około 10-50%.
 • 4 - rozmiary złośliwego guza mogą być dowolne, ale ujawniają się przerzuty. Szanse na przeżycie wynoszą 0-10%.

Co oznacza pięcioletnie przeżycie raka?

W celu zebrania statystyk, skuteczności metod i określenia, jak długo pacjent będzie żył po usunięciu złośliwej formacji, zwykle bierze się pod uwagę 5-letnią oczekiwaną długość życia. U podstaw leży liczba pacjentów, którzy nadal żyją po 5 latach od usunięcia guza w klatce piersiowej. Onkolodzy twierdzą, że ponad 50% kobiet żyje dłużej niż 5 lat po odpowiednim i terminowym leczeniu. Bez odpowiedniego leczenia 5-letnie przeżycie wynosi 10-15%.

Ilu ludzi żyje z rakiem bez leczenia

Czasami kobiety, obawiając się radykalnych zabiegów, preferują niekonwencjonalne zabiegi - zioła, babcie, działki, płyny, okłady itp. To jest bardzo błędny akt, ponieważ przetrwanie w tym przypadku nie będzie większe niż 15%. Onkologia może być wyleczona tylko poprzez otrzymanie odpowiedniej i terminowej opieki medycznej na wczesnym etapie wykrywania choroby.

Artykuł „Survival in breast cancer” autorstwa EuroMedNews w dniu 04.11.2018
Wszystkie artykuły EuroMedNews →

Podziel się ze znajomymi!