Guzy serca (łagodne i złośliwe): przyczyny, typy, objawy, leczenie

Guzy serca są rzadkie, a jeśli zostanie wykryty nowotwór złośliwy, mężczyzna na ulicy określi go jako „nowotwór serca”, chociaż terminologicznie nie jest to do końca prawdą. Pierwotnymi nowotworami złośliwymi serca są mięsaki, a sam rak kiełkuje tam z sąsiedniego organu lub ma charakter przerzutowy.

Guzy serca są dość niejednorodne w formacjach natury. Źródłem może być mięsień sercowy, osierdzie lub wewnętrzna warstwa narządu, zastawki, przegrody między przedsionkami lub komorami, układ naczyniowy. Nie ma ramy wiekowej, kiedy pojawiają się guzy, można je wykryć u płodu, zdiagnozować u dzieci, dorosłych w wieku młodym, dojrzałym lub starczym. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Jeśli nowotwory pochodzą z tkanek samego serca, będą nazywane pierwotnymi. Takie guzy stanowią nie więcej niż 0,2% wszystkich nowotworów narządu. Częściej lekarze stają w obliczu sytuacji, w której choroba jest wtórna - przerzuty raka innych narządów, kiełkowanie raków płuc, żołądka, przełyku itp. Guzy wtórne występują do 30 razy częściej niż guzy pierwotne.

Niezależnie od cech histologicznych i miejsca guza, wszystkie są obarczone niewydolnością serca, tamponadą narządów, zatorowością, śmiertelnymi zaburzeniami rytmu, więc nawet w przypadku całkowicie łagodnego nowotworu jedynym leczeniem będzie operacja chirurgiczna, której opóźnienie jest poważnym błędem.

Odmiany guzów serca

Pierwotne guzy serca, wyrastające z jego struktur, to:

Łagodne nowotwory stanowią trzy czwarte wszystkich guzów serca, a wśród nich prowadzi do nich śluzak, który występuje w 80% przypadków. Pozostałe 20% to potworniaki i formacje pochodzenia tkanki łącznej - tłuszczaki, mięśniaki prążkowane, guzy naczyniowe, włókniaki, torbiele osierdzia.

śluzak w lewym przedsionku

Nowotwory złośliwe to mięsaki mięśni, tkanki tłuszczowej, ścian naczyniowych, mezotelium, pokrywające serce na zewnątrz i nowotwory tkanki krwiotwórczej - chłoniak. Wtórne nowotwory złośliwe „wchodzą” do serca z sąsiednich narządów - płuc, przełyku, tchawicy, opłucnej, żołądka i gruczołu sutkowego. W tym przypadku znaleziono kompleksy nowotworowe, które w strukturze odpowiadają rakom narządów, z których pochodzą.

Warto powiedzieć kilka słów na temat terminologii, aby czytelnik wiedział, dlaczego „rak” nie rośnie w sercu. Z punktu widzenia nauki rak powstaje z nabłonka, a guzy tkanki łącznej nazywane są mięsakami. Złośliwy nowotwór serca powstaje z mięśni, tkanki tłuszczowej i innych rodzajów tkanki łącznej, dlatego termin „rak” nie jest do tego używany, ale lepiej oznaczyć go jako „mięsaka”. Jeśli rak zostanie znaleziony w narządzie, który wykiełkował z innych narządów lub pojawił się w wyniku przerzutu, nie będzie on również nazywany rakiem serca, ale zamiast tego wskaże wtórną naturę zmiany, koniecznie określając pierwotne źródło raka.

Łagodne guzy serca

Śluzak jest najczęstszym typem guza serca, odpowiadającym za około połowę wszystkich przypadków choroby. Wśród pacjentów jest kilka razy więcej kobiet, średni wiek wynosi 30-50 lat. Śluzak przedsionka (najczęściej lewy) rozpoczyna swój wzrost w przegrodzie międzyprzedsionkowej, mocując się do niego jak noga i stopniowo wypełniając jamę serca samym sobą. Rzadko znaleziono komorowy śluzak.

Śluzak pojawia się jako kulisty węzeł o miękkiej lub gęstej (rzadziej) konsystencji, wypełniający światło przedsionka lub komory. Średnia średnica wynosi 3-4 cm, ale niektóre śluzaki mogą osiągnąć 8 cm, uniemożliwiając przepływ krwi i opróżniając komory serca. Luźne, zrazikowe śluzaki są bardzo niebezpieczne przez oddzielenie fragmentów guza, które natychmiast wchodzą do krążenia ogólnoustrojowego i mogą powodować zator.

Do momentu, w którym śluzak osiągnie otwór zastawki lub sam napełni komorę serca, może się nie pojawić. W przypadku zaburzonego ruchu krwi, nakładania się zastawki przedsionkowo-komorowej przez wiszący śluzak pojawiają się objawy podobne do tych z chorobami serca. Upośledzenie hemodynamiczne wzrasta z objawami w obu kręgach krążenia krwi.

rodzaje łagodnych guzów serca

Drugie miejsce pod względem przewagi po mieszance zajmują włókniakowłókniaki brodawkowate, których ulubioną lokalizacją są zastawki - mitral w lewo i trzykrotnie w prawej połowie serca. Na zewnątrz są podobne do brodawczaków, tworzą brodawczaki na zastawkach zastawkowych, ale sutki są pozbawione naczynia, w przeciwieństwie do brodawczaków prawdziwych. Fibroelastomy nie wpływają na działanie guzków zastawki, ale powodują duże ryzyko zatorowości guza, gdy brodawki są odrywane.

Mięsaki prążkowane stanowią około jedną piątą wszystkich łagodnych guzów serca i są szczególnie często diagnozowane u dzieci. Formacje te wyrastają z prążkowanej tkanki mięśniowej mięśnia sercowego, znajdują się w grubości ściany serca (najczęściej przegrody i lewej komory), są podatne na wielokrotny wzrost w tym samym czasie w postaci kilku zmian. Są niebezpieczne z powodu porażenia przewodzących włókien nerwowych, pogrubienia i deformacji ścian serca wraz z rozwojem zaburzeń rytmu i niewydolności narządów.

Wśród rzadszych odmian łagodnych guzów serca są włókniaki, tłuszczaki, naczyniaki krwionośne, które rosną zarówno wewnątrz mięśnia sercowego, jak i na zastawkach (naczyniaki, włókniaki) oraz w jamach (tłuszczaki). Guzy te wpływają na układ przewodzenia, naruszają hemodynamikę i są obarczone zatorami.

Wideo: miksoma w programie „Live is great!”

Nowotwory złośliwe serca

Złośliwe guzy serca powstają z mięśni, tkanki włóknistej, tkanki tłuszczowej, ścian naczyń, osierdzia i nazywane są mięsakami. Najczęstszym miejscem wzrostu jest lewe przedsionek. Choroba dotyka ludzi w młodym i średnim wieku.

Główną przyczyną mięsaków jest guz naczyniowy - mięsak naczynioruchowy (do 40% przypadków). Oprócz tego w sercu mogą tworzyć się mięśniakomięsak prążkowany i mięśniakomięsak (z tkanki mięśniowej), włókniakomięsaki, a nawet mięsaki kostne składające się z niedojrzałej tkanki kostnej. Jedną czwartą wszystkich nowotworów złośliwych stanowią mięsaki niezróżnicowane, które są podatne na aktywny wzrost i wczesne przerzuty i mają bardzo złe rokowanie.

Mesothelioma, często diagnozowany u mężczyzn, może tworzyć się z komórek osierdzia. W przypadku niedoborów odporności, w tym niedoborów nabytych (zakażenie HIV), powstaje korzystne tło dla pojawienia się chłoniaka serca, który szybko rośnie z objawami niewydolności narządów i arytmii.

Objawy guzów serca

Większość guzów serca ma podobne objawy związane z obecnością dodatkowej tkanki w komorze narządu, upośledzonym przepływem krwi przez otwory zaworowe i uszkodzeniem układu przewodzącego. Cechy kliniki są związane z lokalizacją guza wewnątrz, na zewnątrz serca, w grubości mięśnia sercowego lub na zaworach zaworów. Najbardziej charakterystyczne objawy patologii:

 • Ból i ciężkość w klatce piersiowej;
 • Duszność;
 • Obrzęk;
 • Tachykardia, uczucie przerw w rytmie;
 • Sinica skóry.

Nowotwory złośliwe zwykle prowadzą do zmian w charakterze ogólnym - utrata masy ciała, gorączka, brak apetytu, ból kości i stawów, prawdopodobnie wysypka na skórze.

Nowotwory zlokalizowane poza sercem mogą wykazywać duszność i ból w klatce piersiowej. W miarę wzrostu zakłócają ruchliwość narządu, uniemożliwiając właściwe opróżnianie i napełnianie komór. Rozwój tamponady serca, stanu, w którym jama worka sercowego wypełnia się krwią blokującą skurcz narządu, jest wynikiem możliwego rozpadu i krwawienia, wynikiem tamponady jest asystolia (zatrzymanie akcji serca) i śmierć.

Kompresja dużych pni naczyniowych przez guz objawia się w postaci:

 • Obrzęk twarzy i górnej połowy ciała podczas ściskania żyły głównej górnej;
 • Obrzęk nóg i zastój żylny w narządach wewnętrznych z uciskaniem żyły głównej dolnej.

Guzy rosnące w mięśniu sercowym wpływają na włókna układu przewodzenia, dlatego do objawów należą zaburzenia rytmu serca. Pacjenci skarżą się na kołatanie serca podczas tachykardii, w przypadku blokad występują przerwy i uczucie zaniku w klatce piersiowej. Oprócz zaburzeń rytmu serca zwiększa się zjawisko niewydolności serca, duszność, osłabienie, obrzęk i wzrost wątroby.

Guzy zlokalizowane w komorach serca powodują upośledzenie krążenia krwi przez przedsionki, komory i duże naczynia, zapobiegają wypełnieniu komory serca lub jej opróżnieniu i mogą zamknąć otwarcie zaworu, imitując zwężenie. Główną manifestacją takich guzów jest szybko postępująca niewydolność serca.

Śluzak lewego przedsionka, gdy jest wypełniony tym aparatem, objawia się ciężką dusznością, omdleniem, bólami w klatce piersiowej. Charakterystycznym objawem będzie nasilająca się niewydolność serca, która nie reaguje na leczenie zachowawcze. Nagła śmierć jest możliwa z niedrożnością (zamknięciem) zastawki mitralnej śluzaka. Ważne jest, aby objawy nasiliły się poprzez zmianę pozycji ciała.

Jeśli guz wpływa na zastawki, wówczas występują oznaki ich zwężenia lub niewydolności - zastój w krążeniu płucnym z dusznością, obrzękiem płuc, tendencją do procesów zapalnych narządów oddechowych; w dużych - z powiększoną wątrobą, obrzękiem, sinicą.

Bardzo charakterystyczna i szczególnie niebezpieczna w przypadku zastawkowej lokalizacji nowotworu zatorowego z komórkami nowotworowymi. Wraz z porażką zastawki mitralnej lub zastawki aortalnej, konglomeraty komórkowe wpadają w duży okrąg z krwią tętniczą, zamykają naczynia serca, mózgu, nerek, nóg itp. Klinicznie będzie to objawiać się jako udar, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie kończyn.

Jeśli zator nowotworowy dostanie się do krwiobiegu z prawej strony serca, wówczas tętnica płucna i jej gałęzie zostają zablokowane, co objawia się dusznością, zwiększonym ciśnieniem w mniejszym kręgu, rozszerzeniem prawej połowy serca. W przypadku naruszenia przepływu krwi przez główną tętnicę najczęściej występuje śmierć z powodu ostrej niewydolności serca.

Biorąc pod uwagę niespecyficzność objawów, które mogą występować w wielu innych chorobach serca, diagnoza guzów tego narządu nie jest łatwym zadaniem. Przy prawdopodobnym wzroście guzów najbardziej wskazane jest wysłanie pacjenta na badanie ultrasonograficzne, w razie potrzeby wykonuje się badanie CT i MSCT, badanie sondą, badanie radioizotopowe lub badanie rentgenowskie jam serca. EKG podczas guza nie ma żadnych charakterystycznych zmian, na nim rejestrowane są zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia, oznaki stresu w częściach serca itp., Które występują w najbardziej zróżnicowanych patologiach serca.

Leczenie guzów serca

Chirurgia, radioterapia i chemioterapia są stosowane w leczeniu guzów serca. Najbardziej skuteczną metodą jest operacja, która może obejmować usunięcie guza zlokalizowanego w jamie narządu, okolicy mięśnia sercowego lub osierdzia z neoplazją.

W przypadku mieszanych i innych łagodnych guzów chirurgia jest jedynym skutecznym sposobem leczenia. Leczenie zachowawcze eliminuje niektóre objawy, poprawia ogólne samopoczucie, ale ryzyko powikłań i śmierci pozostaje dość wysokie, więc ignorowanie lub odkładanie operacji jest uważane za błąd medyczny.

Podczas usuwania śluzaka lub innego łagodnego guza, który wyrasta do jamy przedsionkowej lub komory serca, ważne jest, aby wyciąć nie tylko tę jego część, która zakłóca przepływ krwi, ale także obszar, z którego pochodzi nowotwór. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotów, które są nadal diagnozowane u niektórych pacjentów.

Mediana sternotomii wzdłużnej jest wykorzystywana do uzyskania dostępu do chorego serca, gdy nacięcie przechodzi przez mostek. Dostęp ten zapewnia lekarzowi dobry przegląd i jest wystarczający do manipulacji na sercu i dużych naczyniach. Jeśli konieczne jest usunięcie guza lewej komory, chirurg przenika tam przez aortę, poprzecznie ją rozcinając.

Każdy, w tym łagodne guzy serca zlokalizowane w świetle narządu lub na zaworach, może powodować zator, więc należy je bardzo ostrożnie usunąć, bez ściskania i pojedynczego bloku, podczas gdy aorta musi być ściśnięta, a serce zatrzymane. Kontrola palców nie jest wykonywana, zamiast tego są one myte solą fizjologiczną, aby zapobiec powstawaniu komórek nowotworowych w sercu. Po operacji serca konieczne może być dodatkowe tworzywo sztuczne do naprawy zastawek - protetyka, annuloplastyka.

Podczas manipulacji sercem zostaje zatrzymana (kardioplegia) i powstaje sztuczne krążenie krwi. W celu utrzymania miokardium na ten okres wskazano „ochronę” farmakologiczną i zimną - leczenie narządu chłodzoną solą fizjologiczną, wprowadzenie środków farmakologicznych do naczyń.

W przypadku nowotworów złośliwych podjęto radykalne próby leczenia, jednak praktyka wykazała, że ​​wkrótce po operacji pojawia się nawrót, dlatego głównymi metodami takich nowotworów są napromienianie i chemioterapia. Często nowotwory złośliwe są diagnozowane na etapie, gdy dotknięta jest znaczna objętość serca i otaczających tkanek, więc nie jest już możliwe usunięcie takiego guza i jedynym sposobem, aby pomóc pacjentowi w napromieniowaniu lub przepisaniu chemioterapii ogólnoustrojowej.

Leczenie to stosuje się również w przypadku wtórnych, przerzutowych zmian w sercu. Napromienianie i chemioterapia nie prowadzą do ustania guza, ale pomagają zmniejszyć jego rozmiar, ułatwiając stan pacjenta, dlatego takie leczenie uważa się za paliatywne. Oprócz zmniejszenia nasilenia objawów, leczenie paliatywne może przedłużyć życie pacjenta do pięciu lat od wykrycia choroby.

Rokowanie w przypadku guzów serca jest poważne. Korzystne może być rozważenie w przypadku łagodnych nowotworów, które zostały usunięte w odpowiednim czasie i nie doprowadziły do ​​komplikacji. Liczne guzy dają pięcioletni współczynnik przeżycia około 15%. W mięsakach i nowotworach z przerzutami rokowanie jest rozczarowujące - pacjenci umierają w ciągu 6-12 miesięcy od początku choroby, a do 80% pacjentów z pierwotnymi nowotworami złośliwymi w momencie ich wykrycia ma już przerzuty.

Wideo: operacja usuwania śluzaka prawego przedsionka

Autor artykułu: onkolog, histolog N.I.

Guzy serca: rodzaje, objawy, diagnoza, wytyczne dotyczące leczenia

Guzy serca są reprezentowane przez różne łagodne i złośliwe nowotwory o niejednorodnej strukturze histologicznej. Mogą być pierwotne, to znaczy początkowo rozpoczynają wzrost od tkanek narządu lub przerzutów (kiełkujących z innych narządów).

Obecność jakichkolwiek, nawet łagodnych, guzów w sercu jest prawie zawsze śmiertelna dla pacjenta, ponieważ ten narząd jest niezbędny, a upośledzone funkcje prowadzą do poważnych konsekwencji. Pierwotne nowotwory serca są rzadkie i są wykrywane z częstością 0,001-0,2%, a guzy przerzutowe występują 25-30 razy częściej. Zwykle pojawiają się nagle i mogą być diagnozowane u osób w każdym wieku.

Nowotwory mogą rozpocząć swój wzrost od dowolnej tkanki narządowej: mięśnia sercowego, osierdzia, wsierdzia, przegrody i aparatu zastawkowego. W niektórych przypadkach są wrodzone i są wykrywane, gdy płodowa echo KG płodu jest wykonywana w 16–20 tygodniu ciąży.

Klasyfikacja

W zależności od pochodzenia guza serce dzieli się na:

 • pierwotne - początkowo rozpoczynają wzrost od tkanek serca;
 • przerzutowy (lub wtórny) - kiełkuje w tkance serca z innych narządów, przerzutuje do krwi lub kanału limfatycznego.

Przyczyny pierwotnych guzów serca nie są jeszcze znane. Wtórne guzy zwykle wynikają z przerzutów w raku płuc, piersi i żołądka. W rzadszych przypadkach występują one w przerzutach raka tarczycy, raka nerki, mięsaka Kaposiego, białaczki, chłoniaka, czerniaka i mięsaka tkanek miękkich.

W zależności od typu komórki guzy serca dzielą się na łagodne (wykryte w około 75% przypadków) i złośliwe. W oddzielnej grupie rozróżnia się tworzenie osierdzia i śródpiersia, które ściskają serce. Czasami w organizmie występują pseudotorby: zorganizowane skrzepy krwi, torbiele pasożytnicze, formacje zapalne (dziąsła, ziarniniaki, ropnie) i ciała obce.

Odmiany łagodnych nowotworów

Śluzaki

Te nowotwory serca są wykrywane w około połowie przypadków guzów pierwotnych. U kobiet formacje te są wykrywane 2-4 razy częściej niż u mężczyzn. W rzadkich przypadkach śluzak jest wynikiem dziedzicznego zespołu Carneya, który zwykle rozwija się u mężczyzn. W 75% przypadków guzy te dotykają lewego przedsionka. Zazwyczaj są one pojedyncze, rzadziej - wielokrotne. W prawie 75% przypadków nowotwór rośnie na nodze i może utrudniać wypełnienie komory z powodu wypadnięcia zastawki mitralnej. W innych przypadkach śluzaki mają szeroką podstawę i są dobrze utrwalone. Guzy mogą mieć strukturę twardą, śluzową, płatkową lub kruchą. W tym drugim przypadku guz często staje się przyczyną zatorów.

Brodawki brodawkowate

Guzy te są naczyniami brodawczymi beznaczyniowymi, które rosną na zastawce mitralnej lub aorty. Ich wygląd przypomina ukwiały, składające się z gałązek brodawkowatych rosnących na centralnym rdzeniu. Wiele brodawkowatych włókniaków ma łodygę. Nie zakłócają działania zastawek, ale zwiększają prawdopodobieństwo zatorów.

Rabdomy

Te łagodne formacje są najczęściej wykrywane u dzieci. Zazwyczaj znajdują się one w wolnej ścianie lub przegrodzie lewej komory i często uszkadzają system przewodzenia. Z reguły u pacjenta występuje kilka mięśniaków prążkowanych. Te guzy koloru białego mają strukturę zrazikową. U większości pacjentów cofają się z wiekiem, ale u niektórych pacjentów dochodzi do rozwoju tachyarytmii i niewydolności serca. Często rabdomioidy występują u osób ze stwardnieniem guzowatym, łagodnymi guzami nerek i gruczolakami gruczołów łojowych.

Mięśniaki

Nowotwory te są również częściej wykrywane u dzieci. Zwykle zaczynają swój wzrost na zastawkach i występują po zmianach zapalnych serca. Nowotwory mogą uciskać lub rosnąć w układ przewodzenia i prowadzić do rozwoju arytmii i początku nagłej śmierci. Czasami włókniaki są konsekwencją zespołu podstawnokomórkowego nevus lub zespołu Gorlina.

Tłuszczaki

Guzy te mogą tworzyć się u pacjentów w każdym wieku. Mają nogę i znajdują się w epi- lub wsierdziu. Czasami nie manifestują się w żaden sposób, ale w niektórych przypadkach zaczynają utrudniać przepływ krwi i prowadzić do rozwoju arytmii.

Teratomy

Rozpoczynają wzrost z tkanek osierdzia i występują u noworodków lub dzieci. W 90% przypadków są zlokalizowane w przedniej części śródpiersia i często znajdują się w pobliżu podstawy dużych naczyń.

Naczyniaki

Formacje te zazwyczaj nie dają się odczuć z objawami i są wykrywane przez przypadek podczas prowadzenia badań innych chorób serca. Czasami mogą powodować zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Wraz z kiełkowaniem węzła przedsionkowo-komorowego u pacjenta może wystąpić nagła śmierć.

Paraganglioma (w tym guzy chromochłonne)

Te rzadkie formacje mogą prowadzić do nadmiernej produkcji katecholamin, co objawia się drżeniem, tachykardią, nadciśnieniem tętniczym i zwiększoną potliwością. Częściej guzy chromochłonne znajdują się u podstawy serca w pobliżu końca nerwu błędnego.

Torbiele osierdziowe

Na zdjęciach rentgenowskich można je uwidocznić jako nowotwory lub oznaki wysiękowego zapalenia osierdzia. Zazwyczaj guzy są małe i bezobjawowe. Duże formacje mogą ściskać otaczające tkanki i narządy i prowadzić do kaszlu, duszności i bólu w klatce piersiowej.

Rodzaje złośliwych guzów serca

Mięsaki

Te złośliwe nowotwory zajmują drugie miejsce (po mieszance) wśród pierwotnych guzów serca. Częściej są wykrywane u ludzi po 40 latach. Prawie 40% przypadków to mięsaki naczynioruchowe, z których większość zlokalizowana jest w prawym przedsionku i zakaża osierdzie, co prowadzi do niedrożności prawego przewodu przenoszącego atrium. Mogą zatkać osierdzie i przerzuty do płuc. W pozostałych przypadkach u pacjentów wykrywa się niezróżnicowane mięsaki, mięśniakomięsak, mięśniakomięsak, włókniak, lipo, kostniakomięsak i złośliwe włókniste histiocytoksyny. Częściej znajdują się w lewym przedsionku i prowadzą do niewydolności serca z powodu niedrożności zastawki mitralnej.

Mesothelioma osierdzia

Guzy te są rzadko spotykane i są podatne na szybki wzrost. Częściej występują u mężczyzn. Mesothelioma osierdzia może powodować tamponadę i przerzuty do opłucnej, płuc, mózgu, kręgosłupa i otaczających tkanek.

Pierwotne chłoniaki

Guzy te występują wyjątkowo rzadko i częściej rozwijają się u pacjentów z AIDS lub innymi stanami niedoboru odporności. Chłoniaki są podatne na szybki wzrost i prowadzą do rozwoju arytmii, niewydolności serca, zespołu żyły głównej górnej, tamponady.

Guzy przerzutowe

Guzy te zwykle dotykają osierdzia, a przynajmniej - mięśnia sercowego. Ich wzrost może prowadzić do ostrego zapalenia osierdzia, duszności, tamponady, arytmii, bloku przedsionkowo-komorowego i zastoinowej niewydolności serca.

Objawy

Charakter i nasilenie objawów guzów serca zależą od rodzaju, wielkości, umiejscowienia i tendencji do rozpadu guza. Manifestacje formacji tego narządu nie są specyficzne i są typowe dla choroby wieńcowej serca i niewydolności serca. Objawy złośliwych nowotworów serca pojawiają się wyraźniej i postępują szybciej niż objawy łagodnych nowotworów.

W zależności od lokalizacji guza objawy dzielą się na następujące grupy:

 • pozakomórkowy;
 • wewnątrzmózgowy;
 • wewnątrzpożarowy.

Objawy pozakardiologiczne występują w formacjach innych niż sercowe i dzielą się na ogólne i mechaniczne. Typowe objawy to gorączka, dreszcze, utrata masy ciała, senność, bóle stawów i czasami wybroczyny. Mogą być brane za objawy zapalenia wsierdzia, patologii tkanki łącznej i procesów nowotworowych. Kiedy luźne cząsteczki śluzaka guza mogą oderwać się od ogniska i stać się przyczyną zatoru serca, nerek, mózgu, płuc, śledziony, jelit i kończyn dolnych. W przypadku dużego guza występują objawy mechaniczne, które są spowodowane kompresją komór serca i tętnic wieńcowych lub podrażnieniem osierdzia. Objawiają się dusznością i bólami w klatce piersiowej. Wraz ze wzrostem guzów innych niż sercowe może rozwinąć się krwawienie, powodując tamponadę serca.

Nowotwory rosnące w tkankach serca powodują zaburzenia lub kompresję systemu przewodzenia narządów. Objawy wewnątrzszpikowe występują najczęściej w mięśniakach i mięśniach prążkowanych. Wyrażają się one występowaniem napadowych tachykardii i rozwojem blokad wewnątrz- i przedsionkowo-komorowych.

Gdy guzy wewnątrz jamy ustnej zwykle występują nieprawidłowości w zastawkach serca i przepływ krwi w komórkach ciała. Kiedy zmieniasz pozycję ciała, manifestacje mogą się różnić. Objawy wewnątrzjamowe przejawiają się jako transukupidnogo i zwężenie zastawki dwudzielnej lub niewydolność tych zastawek. W rezultacie pacjent rozwija niewydolność serca.

Często pierwszymi objawami guzów serca są choroba zakrzepowo-zatorowa. Formacje prawej części ciała mogą wywoływać zator płucny, serce płuc i nadciśnienie płucne. Wraz z pojawieniem się guzów w lewej połowie serca zwykle pojawiają się przejawy przemijającego niedokrwienia mózgu, udarów, zawału mięśnia sercowego, niedokrwienia naczyń nóg itp. Dlatego rozwój zawału mięśnia sercowego u młodych pacjentów na tle braku zakaźnego zapalenia wsierdzia, migotania przedsionków i wad serca daje podstawy do podejrzeń na obecność guza serca.

Diagnostyka

Rozpoznanie guzów serca może opierać się wyłącznie na wynikach różnych badań:

 • EKG;
 • radiografia klatki piersiowej;
 • Echo-KG;
 • MSCT i MRI serca;
 • ventriculography;
 • sondowanie ubytków serca;
 • skanowanie radioizotopowe;
 • cewnikowanie serca lub torakotomia do biopsji guza;
 • analiza histologiczna biopsji.

Leczenie

Taktyka leczenia guzów serca zależy od ich rodzaju. W łagodnych nowotworach są usuwane. Podczas operacji wycięcie formacji z częścią otaczającej zdrowej tkanki, szycie i defekt plastyczny. W większości przypadków guzy te można całkowicie usunąć. W niektórych przypadkach operację uzupełnia operacja plastyczna lub wymiana zastawki.

Leczenie chirurgiczne pierwotnych złośliwych guzów serca jest zazwyczaj niemożliwe lub nieskuteczne. Z reguły terapię paliatywną przepisuje się takim pacjentom drogą radioterapii i chemioterapii. Usunięcie nowotworów z przerzutami jest również nieskuteczne, a pacjentowi zapewnia się opiekę paliatywną.

Prognoza

Wynik guzów serca zależy od rodzaju i wielkości formacji. W przypadku guzów łagodnych leczenie chirurgiczne zwykle pozwala uzyskać dobre wyniki, a trzyletnie przeżycie pacjentów osiąga 95%. Po usunięciu guza zalecana jest klinika kontrolna dla kardiochirurga z obowiązkowym trzymaniem Echo-KG raz w roku, co pozwala na szybkie wykrycie nawrotów guzów.

W przypadku wielu guzów serca rokowanie pogarsza się. W takich przypadkach pięcioletnie przeżycie pacjentów jest zwykle zmniejszone do 15%.

Pierwotne złośliwe i przerzutowe guzy serca mają niekorzystne rokowanie. Operacje chirurgiczne w takich przypadkach są nieskuteczne, a leczenie paliatywne w postaci radioterapii i chemioterapii prawie nie poprawia wskaźników przeżycia.

Guzy serca mogą być łagodne i złośliwe. Ich wygląd jest zawsze niebezpieczny dla życia pacjenta, ponieważ ich wzrost prowadzi do zakłócenia funkcji tego ważnego organu. Leczenie tych nowotworów jest wyłącznie chirurgiczne. Najbardziej niekorzystnym rokowaniem dla nowotworów złośliwych jest to, że ich usunięcie jest niemożliwe lub nieskuteczne, a leczenie paliatywne chemioterapią lub promieniowaniem ma niewielki wpływ na wynik choroby. Terminowa operacja usunięcia łagodnych guzów serca zwykle daje dobre wyniki.

O śluzaku w programie „Żyj zdrowo!” Z Eleną Malyshevą (patrz od 32:53 min.):

Serce Feniksa

Strona internetowa Cardio

Guz między sercem a płucami jest taki

Najbardziej przerażającą chorobą jakiegokolwiek ludzkiego organu jest guz, czy to łagodny, czy złośliwy. Guz serca jest dość rzadki, ale nadal ma miejsce w praktyce onkologicznej.

Klasyfikacja i rodzaje guzów

Nowe wzrosty w sercu mogą wpływać zarówno na osierdzie, jak i tkankę samego mięśnia sercowego. Taka patologia nie jest często spotykana w onkologii ze względu na dobry dopływ krwi do narządu i szybki proces wymiany.

Guzy serca to: pierwotne (rozwijające się z samego mięśnia sercowego) i wtórne (powstałe z komórek nowotworowych, które docierają do serca przez limfę i krew z narządów z rakiem narządów).

Większość pierwotnych formacji jest łagodna, ale w 15% przypadków rozpoznaje się również procesy złośliwe.

Przez całą dobę siedem dni w tygodniu

Do łagodnych guzów serca należy 7 typów:

 1. Śluzak. Występuje w 78% przypadków wśród wszystkich nowotworów mięśnia sercowego. Guz wrasta w jamę jednego z przedsionków. Śluzak jest częściej diagnozowany u kobiet po menopauzie.
 2. Fibroelastoma brodawkowata. Rodzaj guza, który występuje dość często. Lokalizacja to brodawki zastawki aortalnej lub mitralnej. Specyficzne położenie guza zapobiega całkowitemu zamknięciu zastawki przy jednoczesnym zmniejszeniu komór.
 3. Rhabdomyoma. Guz powstaje z tkanki mięśniowej serca. Występuje w 12% przypadków. Lokalizacja to lewa komora. Powoduje naruszenie przewodnictwa mięśnia sercowego. Częściej diagnozowane u dzieci.
 4. Włókna wpływają głównie na zastawki serca. Może wywołać zwężenie między komorą a przedsionkiem, zapalenie osierdzia.
 5. Lipoma. Nowotwór komórek tkanki tłuszczowej. Miejscem lokalizacji może być dowolny dział mięśnia sercowego. Zwykle nie manifestuje się, ale w swoim dużym rozmiarze może wywołać niepowodzenia w pracy serca.
 6. Naczyniak. Guz naczyń serca, który jest bardzo rzadko diagnozowany. Nie wpływa na pracę mięśnia sercowego, jeśli nie rozwinie się w węzeł zatokowy. W takim przypadku rytm serca może zbłądzić, ciężkie przypadki prowadzą do śmierci.
 7. Teratoma to torbiel serca, która rozwija się z komórek embrionalnych. Guz może znajdować się pod sercem, z boku lub nad nim.

Jedynym rodzajem pierwotnych złośliwych guzów serca są mięsaki. Jest on podzielony na następujące typy:

 • angiosarcoma: powstaje z naczyń krwionośnych i limfatycznych, częściej atakuje prawy przedsionek, w większości przypadków jest rozpoznawany u mężczyzn;
 • włókniakomięsak: rozwija się z tkanek miękkich mięśnia sercowego;
 • liposarcoma: pochodzi z kolekcji komórek głównie pochodzenia mezodermalnego (mezenchym);
 • mięśniakomięsaka prążkowanego: powstaje w mięśniówkach prążkowanych, czasem rośnie przez całe serce, powoduje objawy zawału mięśnia sercowego.

Wtórne guzy serca wywołują przerzuty nowotworowe, które rozwijają się w innych narządach. Należą do nich nowotwory nerek, płuc, piersi, żołądka i tarczycy.

Przyczyny

Przyczyna guzów w sercu jest trudna do określenia. Dzięki długotrwałym badaniom klinicznym lekarze i naukowcy odkryli wspólne czynniki ryzyka rozwoju tej patologii. Obejmują one:

 • operacja serca po urazach lub problemach klinicznych;
 • skrzepy krwi;
 • choroby zakaźne;
 • palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu;
 • toksyny;
 • otyłość i nadwaga;
 • przerzuty raka innych narządów;
 • miażdżyca naczyń i mózgu;
 • uporczywe sytuacje stresowe, które prowadzą do osłabienia układu odpornościowego;
 • predyspozycje genetyczne.

Objawy

We wczesnych stadiach guza serca nie ma żadnych objawów. Osoba może nawet nie zakładać, że ma raka. Ponadto jej objawy są bardzo podobne do innych chorób.

Pacjent z rakiem może nieznacznie zwiększyć temperaturę podgorączkową, która utrzymuje się przez cały okres rozwoju nowotworu. Jest osłabienie, zmęczenie, ból stawów. Nieuzasadniona utrata masy ciała, drętwienie palców również wskazuje na chorobę.

W zależności od lokalizacji nowotworu, skargi pacjenta mogą się różnić.

Na przykład, jeśli guz wykiełkował w mięśniu sercowym, przejawia się to zaburzeniami rytmu serca (arytmia) i innymi poważnymi zaburzeniami. Pojawia się pacjent:

 • duszność;
 • obrzęk nóg;
 • gromadzenie się płynu w płucach;
 • słabość

Przez całą dobę siedem dni w tygodniu

Guzy serca mają zdolność maskowania swoich wad. Następnie następujące symptomy są nieodłączne:

 • zawroty głowy;
 • omdlenie;
 • praca fizyczna jest trudna do zniesienia.

Gwałtowne pogorszenie stanu może powodować guzy kiełkujące w jamie serca. Przy takiej patologii zmniejsza się przewodnictwo mięśnia sercowego, rozwija się niewydolność serca z atakami astmy (astma sercowa).

Warto zauważyć, że w obecności pacjenta z guzami w sercu palce stają się pałeczkami. Sam palec traci na wadze, a jego końcówki gęstnieją.

Diagnostyka

Diagnoza guzów serca jest dość trudnym zadaniem. Nowotwory mają wiele form morfologicznych. W celu określenia rodzaju, stadium i lokalizacji guza stosuje się metody diagnostyczne:

 • pobieranie historii i ocena skarg pacjentów;
 • radiografia klatki piersiowej;
 • elektrokardiogram;
 • angiokardiografia;
 • tomografia komputerowa (CT);
 • rezonans magnetyczny;
 • sondowanie jamy serca;
 • nakłucie osierdzia;
 • biopsja;
 • echokardiografia;
 • biochemiczne badanie krwi.

Wszystkie te działania pomogą określić obecność raka, liczbę przerzutów, ogrom ich wzrostu w innych narządach i tkankach człowieka.

Leczenie na różnych etapach

Lekarze przypisują guzy serca najbardziej złożonym chorobom onkologicznym. Nie można ich wyleczyć. Jeśli możliwe było wykrycie nowotworu we wczesnych stadiach, przeprowadza się operację, pod warunkiem, że guz jest pierwotny. Jednak nadal nie ma gwarancji na całkowite wyleczenie. Według statystyk, na 10 osób na 4 z nich, rak powraca w ciągu pierwszych 2 lat po operacji w celu usunięcia guza serca.

Onkologia serca obejmuje kompleksowe leczenie. Obejmuje promieniowanie i chemioterapię. Zaleca się leczenie objawowe w celu wyeliminowania wad powstałych w wyniku rozwoju nowotworu. Potrzebna była również terapia mająca na celu utrzymanie i przywrócenie ciała. Leki są wybierane przez lekarza prowadzącego.

Gdy guz zostanie znaleziony w późniejszych stadiach, leczenie chirurgiczne nie jest właściwe. W takich przypadkach warto zastosować terapię mającą na celu złagodzenie objawów choroby i poprawę jakości życia pacjenta - opieka paliatywna.

Sama operacja obejmuje kilka kroków:

 • otwarcie klatki piersiowej (torakotomia);
 • połączenie z urządzeniem płuco-serce;
 • przecięcie komory serca;
 • szycie miejsca nacięcia;
 • odłączenie od maszyny płuco-serca.

Również w praktyce operacyjnej usuwania guzów serca stosowano nóż gamma. Jest stosowany w przypadkach, w których operacja jest niemożliwa z pewnych powodów. Ten rodzaj usuwania guza jest dobrą alternatywą, jeśli pacjent ma poważne choroby, w których normalna operacja jest przeciwwskazana.

Po poddaniu się leczeniu chirurgicznemu pacjenci są monitorowani pod kątem monitorowania stanu mięśnia sercowego za pomocą ultradźwięków.

Prognoza

Rokowanie po usunięciu pojedynczych guzów jest korzystne. Oczekiwana długość życia wzrasta o 5-10, a czasami o więcej lat. Pacjenci muszą być stale monitorowani przez kardiologa i kardiochirurga w celu zidentyfikowania możliwego nawrotu onkologii.

Jeśli chodzi o guz serca - śluzak, to rokowanie po operacji jest bardzo dobre. Wielu pacjentów nigdy więcej się z nią nie spotyka. Nawroty obserwuje się u pacjentów z dziedzicznymi nowotworami lub z niepełnym wycięciem miejsca przyłączenia śluzaka.

Śmiertelność w trakcie i po zabiegu praktycznie nie została odnotowana. Większość pacjentów, którzy szybko pozbyli się patologii, następuje całkowite wyzdrowienie. Objawy kliniczne i nadciśnienie znikają całkowicie.

Ważnym czynnikiem dla pomyślnego wyniku jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza i przejście terapii podtrzymującej po interwencji.

Zapobieganie chorobom

Konkretne środki zapobiegawcze jako takie nie istnieją. Jednak lekarzom zaleca się przestrzeganie ogólnych norm profilaktycznych.

Przede wszystkim musisz pozbyć się złych nawyków (palenie, nadmierne picie), prowadzić zdrowy tryb życia, jeść dobrze. Przy wyborze leków należy zwracać uwagę na przeciwwskazania i skutki uboczne.

Terminowe leczenie chorób zakaźnych służy jako środek zapobiegawczy. Nie możesz pozwolić im na przewlekłe stadia i stany zapalne. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do powstawania komórek nowotworowych w organizmie. Nie zapomnij wzmocnić układu odpornościowego.

Zaleca się wizytę u kardiologa co 6 miesięcy, w celu wykonania USG i EKG serca.

Ważne jest, aby pamiętać, że lepiej jest zapobiegać chorobie i zdążyć skontaktować się z lekarzami, niż szukać najlepszych sposobów ich leczenia. Zidentyfikowany we wczesnych stadiach guza serca - klucz do pomyślnego rokowania w leczeniu i całkowitego uwolnienia od choroby.

Objawy łagodnego guza serca

Łagodny guz serca: rodzaje i opis

 1. Śluzak jest najczęstszą formacją serca, która wynosi 24-37% przypadków. Takie formacje w 75-80% znajdują się w lewym przedsionku. W 10-20% znajdują się w prawej części przedsionka iw 5-10% - jednocześnie lub w komorze.
 2. Rhabdomyoma - dominuje w dzieciństwie. W 60-80% znika sam.
 3. Fibroelastoma brodawkowata - mała pieczęć na nodze, umieszczona na zastawce mitralnej lub aortalnej.
 4. Lipomatoza to łagodny wzrost przegrody międzyprzedsionkowej z powodu złogów tłuszczu.
 5. Teratoma to guz w okolicy serca, a mianowicie w jamie osierdziowej. Paragangliomy mają tę samą lokalizację. Teratomy występują czasem wewnątrzsercowo. Chociaż ogólnie uważa się je za łagodne, możliwe są nawroty po leczeniu i degeneracja złośliwa.

Rzadkie typy nienowotworowych formacji serca to:

 1. Włókna: manifestują się w dzieciństwie. Może prowadzić do niedrożności przepływu krwi, dysfunkcji zastawek, arytmii.
 2. Naczyniaki: podatne na regresję spontaniczną, ale czasami mają niekorzystne rokowanie z powodu niewydolności serca, krwotoku z uszkodzonych naczyń, małopłytkowości, częstoskurczu komorowego.
 3. Tłuszczaki: często zlokalizowane w lewej komorze lub prawym przedsionku.

Tylko 25% pierwotnych formacji serca jest rakowych. Spośród nich 75% to mięsaki. Dla rozpowszechnienia wyróżnij się:

 1. Angiosarcomas (33%) - pochodzą ze śródbłonka naczyniowego. Ogólnie, angiosarcomas składają się z proliferacji złośliwych komórek tworzących kanały naczyniowe.
 2. Mięsak prążkowany (20%) - nowotwory mięśni poprzecznie prążkowanych. Mięsak prążkowany występuje w każdym wieku i może wpływać na komory serca. Proces rozszerza się z mięśnia sercowego do osierdzia.
 3. Mesothelioma (15%) to oncotype, który pochodzi z mezotelium - cienkiej ściany otaczającej narząd i wewnętrzne struktury. Mesothelioma osierdzia występuje w wyściółce serca.
 4. Mięsaki włókniste (10%) to miękkie polipowate „galaretowate” nowotwory, które wypełniają przedsionek i wnikają do komór lub osierdzia.

Powody

Niewielki procent ludzi z pieczęcią serca ma historię rodzinną. Czasami guzy serca występują na tle problemów zdrowotnych, takich jak zespół Lamb lub Carney.

W niektórych przypadkach guzy serca powstają w wyniku zatoru tętnicy płucnej lub obwodowej. Przyczyna może być również ukryta w dominacji warunków:

 • wpływ niektórych chemikaliów przemysłowych, takich jak kadm, nikiel, benzen i chlorek winylu;
 • nadmierne palenie;
 • bakterie lub infekcje wirusowe.

Ale najczęściej taka edukacja rozwija się bez żadnych warunków.

Główną przyczyną mutacji prawidłowych komórek płuc jest zły nawyk - palenie. Według statystyk około 80% pacjentów onkologicznych, u których zdiagnozowano raka płuc, jest palaczami, a większość z nich ma już duże doświadczenie. Im więcej osób pali papierosy dziennie, tym większe są szanse na rozwój złośliwego guza w płucach.

Znacznie rzadziej około 10-15% wszystkich przypadków przypada na aktywność zawodową, w warunkach pracy ze szkodliwymi substancjami. Szczególnie niebezpieczne są: prace nad azbestem, produkcja gumy, kontakt z promieniowaniem, metale ciężkie, etery, praca w przemyśle wydobywczym itp.

Trudno jest przypisać stan środowiska do przyczyn raka płuc, ponieważ więcej powietrza niż powietrze zewnętrzne może doprowadzić powietrze do mieszkania. W niektórych przypadkach komórki mogą nabywać właściwości złośliwe z powodu obecności przewlekłych chorób lub stanów zapalnych.

Przyczyny raka płuc są zróżnicowane, wszystkie z nich można podzielić na zależne i niezależne od osoby.

Niezmienione, niezależne czynniki obejmują: predyspozycje genetyczne - obecność raka płuc w najbliższej rodzinie, trzy lub więcej przypadków raka płuc w rodzinie, a także obecność u pacjenta kilku chorób nowotworowych innych narządów (wiele form raka). Ponadto niezmienione czynniki obejmują ogólny stan pacjenta: wiek powyżej 50 lat, obecność przewlekłych chorób płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, gruźlica, zapalenie płuc - zapalenie płuc, zmiany bliznowate w tkance płucnej); jak również zaburzenia endokrynologiczne w organizmie, zwłaszcza u kobiet.

Czynniki modyfikowalne, czyli takie, które dana osoba jest w stanie zmienić, obejmują: palenie tytoniu - główną i rzetelnie potwierdzoną przyczynę raka płuc. Trujące substancje rakotwórcze (powodujące raka) uwalniane podczas spalania tytoniu to ponad 4000 gatunków, z których najbardziej znane i niebezpieczne to: benzpyren, toluidyna, naftyloamina, metale ciężkie (nikiel, polon), związki nitrozowe.

Powyższe związki, dostając się do płuc z wdychanym dymem papierosowym, osiadają na delikatnej błonie śluzowej oskrzeli, jak gdyby ją wypalały, niszcząc żywe komórki, prowadząc do śmierci nabłonka rzęskowego - warstwy śluzowej, wchłanianej przez naczynia krwionośne do krwi i rozprzestrzeniającej się po całym ciele, dostając się do wnętrza organy, wątroba, nerki, mózg, powodując w nich podobne zmiany.

Wszystkie szkodliwe związki wdychane z dymem papierosowym, trwale odkładane w płucach, nie rozpuszczają się i nie są wystawiane na zewnątrz, i tworzą skupiska, powoli pokrywając płuca czarną sadzą. Płuca zdrowej osoby mają delikatny różowy kolor, miękką porowatą strukturę, a płuca palacza są szorstką, nieelastyczną tkaniną, która staje się czarna lub niebiesko-czarna.

Benzpyren jest najbardziej niebezpieczny, ma bezpośredni szkodliwy wpływ na śluzówkę oskrzeli, już w małych dawkach powodujących degenerację normalnych komórek. Bierne palenie jest nie mniej niebezpieczne: palacz bierze tylko niewielką część dymu, wydychając wszystkie pozostałe 80% dymu w powietrze. W przypadku ryzyka zachorowania na raka płuc istotną rolę odgrywa doświadczenie palenia: ponad 10 lat, liczba wypalanych papierosów. Gdy palisz więcej niż 2 opakowania dziennie, ryzyko raka płuc wzrasta 25 razy.

- praca w fabrykach związanych z produkcją azbestu, mieleniem wyrobów metalowych i kuciem (wytapianie żelaza i stali),

- produkcja filcowania, bawełny i lnu,

- profesjonalny kontakt z metalami ciężkimi, toksycznymi substancjami chemicznymi (arsen, chrom, nikiel, aluminium);

- Praca w górnictwie: wydobycie węgla, kopalnie radonu, smoła węglowa;

Innym czynnikiem jest zanieczyszczenie powietrza. Codziennie w dużych miastach mieszkańcy wdychają tysiące substancji rakotwórczych emitowanych do powietrza przez fabryki i spalanie paliwa samochodowego. Wdychanie tych substancji niezmiennie prowadzi do zwyrodnienia błony śluzowej dróg oddechowych.

Ogólny obraz kliniczny

Nowotwory serca są raczej rzadką patologią. Wynika to ze specjalnego metabolizmu mięśnia sercowego, wewnątrzsercowego przepływu krwi i ograniczonego przepływu limfy. Fizjologicznie mięsień sercowy jest ułożony w taki sposób, że reaguje na wszelkie uszkodzenia przez zmiany zwyrodnieniowe (destrukcyjne), a nie regeneracyjne (przywracanie lub tworzenie czegoś nowego).

Pojawienie się nowotworów serca nie jest specyficzne. Może to objawiać się zaburzeniami ogólnoustrojowymi, zatorami, kompresją i kiełkowaniem struktur.

Typowe objawy to gorączka, złe samopoczucie, wyczerpanie fizyczne. Testy laboratoryjne pokazują krew: trombocytozę, podwyższone poziomy immunoglobulin, podwyższone stężenie ESR i białka C-reaktywnego.

Wynik analizy wskazuje na obecność procesu zapalnego. Eksperci przypisują to faktowi, że podczas rozwoju guza w organizmie powstają cytoksyny - specyficzne białka, które dają odpowiedź immunologiczną i mają tendencję do tłumienia wzrostu komórek nowotworowych. Po stłumieniu nowotworu wskaźniki powracają do normy.

Skargi pacjentów z nowotworami są często „zamaskowane” pod typowymi patologiami serca: śluzakiem - pod wadą zastawki. Pacjent z podejrzeniem śluzaka lewego przedsionka skarży się na duszność z kaszlem, które są gorsze, gdy zmienia się pozycja ciała, szybkie zmęczenie przy stałym osłabieniu. Możliwe omdlenia.

Inne rodzaje nowotworów nie pojawiają się, z wyjątkiem duszności, zmęczenia, osłabienia, arytmii.

Klasyfikacja pieczęci patologicznych w sercu

We współczesnej onkologii istnieją 2 rodzaje guzów serca - pierwotne i wtórne.

Pierwotne guzy serca powstają i nadal rosną bezpośrednio w samym narządzie. Tylko 10 procent ludzi z rakiem serca jest dotkniętych nowotworem złośliwym. Najbardziej znanym rodzajem pierwotnego guza serca jest śluzak. Śluzaki w większości przypadków powstają w górnej lewej komorze serca (lewe przedsionek).

Wtórne guzy serca tworzą się w innych częściach ciała i mają tendencję do przerzutów. Najczęściej ich wzrost zaczyna się w płucach, a następnie mogą wpływać na gruczoł sutkowy i nerki.

W bardzo rzadkich przypadkach przebieg przerzutowego procesu nowotworowego, takiego jak czerniak, rak tarczycy, rak kości, może rozprzestrzenić się na serce.

Jak wspomniano powyżej, guzy serca, łagodne lub złośliwe, są rzadkie, a większość z nich jest łagodna. Najczęstszym łagodnym guzem serca jest śluzak.

Złośliwe guzy serca są zwykle mięsakami.

Skuteczne leczenie łagodnych guzów serca zwykle osiąga się przez wycięcie chirurgiczne. Jednak operacja pierwotnych nowotworów złośliwych jest uważana za mniej skuteczną, ponieważ całkowita resekcja zwykle nie jest możliwa.

Objawy przerzutów do serca mają zdolność do zmiany w zależności od lokalizacji i stopnia uszkodzenia. Leczenie różni się w zależności od patologii guza pierwotnego. Mimo to celem leczenia jest zwykle złagodzenie objawów.

Ponadto istnieje wiele innych rodzajów guzów serca, takich jak włókniakomięsak (przerost tkanki w zastawkach serca), mięsak (złośliwy guz serca) i włókniak (łagodna tkanka włóknista).

Guzy serca mogą powstawać z komórek różnych części narządu: przedsionków, komór, zastawek, osierdzia i przegrody. Mają zróżnicowaną strukturę i są charakterystyczne dla konkretnego typu lokalizacji.

Zwyczajowo rozróżnia się nowotwory łagodne (czyli przypadki) i złośliwe. Druga kategoria może być zarówno pierwotna, jak i sprowadzona z guzów nowotworowych innych narządów (wtórnych).

W praktyce medycznej istnieją guzy rzekome. Należą do nich ciała obce, foki zapalne, różne torbiele, wywołane przez pasożyty i inne przypadki.

Jak już wskazano, nowotwory serca dzielą się na pierwotne i wtórne. Jest raczej trudno nazwać prawdziwe pierwotne źródło prowokujące pojawienie się guzów pierwotnych, ale pojawienie się guzów przerzutowych jest spowodowane postępującymi stadiami raka innych narządów.

Z natury wyróżnia się łagodnymi i złośliwymi guzami serca. Odsetek diagnozowania tych patologii wynosi odpowiednio 75 i 25.

Nowotwory dzieli się również na:

Klasyfikacja medyczna odróżnia guzy od ich pochodzenia.

Łagodny guz serca ma następujące typy:

 • śluzak serca (zdiagnozowany w 8 z 10 przypadków);
 • potworniak;
 • rabdomium;
 • włókniak;
 • naczyniak krwionośny;
 • paranglioma i inne.

Złośliwy nowotwór serca reprezentują mięsaki, gruczolak osierdziowy, chłoniaki.

Wyróżnia się również guz rzekomy w sercu, który tworzy zakrzep z procesami zapalnymi.

Rozpoznaje się również pozakomórkowe guzy śródpiersia i osierdzia, które ściskają serce i zakłócają normalne działanie lewej i prawej komory.

Pierwotne guzy serca o łagodnym charakterze mają następującą etymologię. Wśród różnorodnych guzów stwierdzono głównie śluzaka. Ten typ nowotworu dotyczy głównie kobiecego ciała. Śluzak jest zlokalizowany głównie w lewym przedsionku. Mają zróżnicowaną strukturę morfologiczną. Najbardziej niebezpieczne są kruche guzy.

Po śluzaku drugim miejscem w częstości diagnozy jest włókniakomięsak brodawkowaty. Rośnie w zastawce aortalnej i mitralnej. W strukturze przypominają jałowego brodawczaka z gałęziami i nogą.

Mięsaki prążkowane, łagodne guzy wpływające na ciało dziecka. Narząd serca jest penetrowany przez wiele formacji - mięśniakomięsaki, które uszkadzają przegrodę lub ścianę lewej komory i zakłócają pracę układu przewodzenia serca. Wywołuje tachykardię, arytmię, niewydolność serca.

Wśród guzów u dzieci znajdują się również mięśniaki. W większości kiełkują w zaworach i układzie przewodzącym. Włókna wywołują niedrożność mechaniczną, co prowadzi do fałszywego zwężenia zastawki i niewydolności serca.

Naczyniaki i guzy chromochłonne są rzadsze. Formacje patologiczne serca tego gatunku występują w dziesięciu przypadkach na sto. Objawy, gdy się pojawiają, są nieobecne, dlatego najczęściej diagnozuje się je podczas egzaminów zawodowych. W rzadkich przypadkach wraz ze wzrostem naczyniaka krwionośnego może prowadzić do braku przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Jeśli guz wykiełkował w przedsionku komory, może nastąpić natychmiastowa śmierć.

Guzy chromochłonne są łagodnymi guzami serca, które są związane z lokalizacją wewnątrzczaszkową i mięśnia sercowego. Objawy choroby prawie nie są wyrażone, ale w pewnych warunkach przyczyniają się do ucisku klatki piersiowej.

Złośliwe guzy serca obejmują mięsaki i chłoniaki, które mają swoje własne podgatunki.

Najczęstsze mięsaki. Wpływają one na większość ludzi w młodym wieku. Mięsaki zlokalizowane są w lewym przedsionku i powodują szereg powikłań.

Chłoniaki są guzami pierwotnymi, ten typ jest szczególnie szybko postępujący.

Nowotwory złośliwe serca prowadzą do poważnych konsekwencji.

Guzy serca, reprezentujące niezależne choroby, są pierwotne; guzy, które dają przerzuty przez naczynia krwionośne i limfatyczne lub kiełkują z sąsiednich organów, są wtórne. Przyczyny rozwoju pierwotnych guzów serca są nieznane. Wtórne guzy serca są częściej reprezentowane przez przerzuty raka piersi, żołądka i płuc, a rzadziej nowotwory tarczycy i nerki.

Zgodnie z zasadą morfologiczną guzy serca dzielą się na łagodne (stanowią 75%) i złośliwe (stanowią 25%). Ze względu na pochodzenie nowotwory złośliwe mogą być pierwotne i przerzutowe, wtórne. Wśród łagodnych guzów są śluzak serca (50-80%), potworniaki, mięśniaki prążkowane, włókniaki, naczyniaki krwionośne, tłuszczaki, włókniakowłókniaki brodawkowate, torbiele osierdzia, paragangliomy itp. Nowotwory złośliwe obejmują mięsaki, międzybłoniaka osierdzia i chłoniaki.

Do guzów rzekomych należą ciała obce serca, zorganizowane skrzepy krwi, formacje zapalne (ropnie, gummas, ziarniniaki), echinokoki i inne torbiele pasożytnicze oraz konglomeraty zwapnień. Oddzielna grupa składa się z guzów pozakomórkowych śródpiersia i osierdzia, które ściskają serce.

Etap 1: guz w płucu ma nie więcej niż 3 cm wielkości lub guz oskrzeli rozciągający się w obrębie jednego płata, brak przerzutów w pobliskich węzłach chłonnych;

Etap 2: guz w płucach większy niż 3 cm, rozwija opłucną, zachodzi na oskrzela, powodując niedodmę jednego płata;

Etap 3: guz trafia do sąsiednich struktur, niedodma całego płuca, obecność przerzutów w pobliskich węzłach chłonnych - korzeń płuc i śródpiersia, nadobojczykowy;

Etap 4: guz atakuje otaczające organy - dołączone jest serce, duże naczynia lub płyn w jamie opłucnej (zapalenie przerzutów).

Objawy

Rozwojowi nowotworów często nie towarzyszą bardzo specyficzne objawy, które mogą wskazywać na ich obecność w tym narządzie. Wiele objawów nowotworów jest bardzo podobnych do objawów obserwowanych w zawale mięśnia sercowego, niewydolności serca, chorobie wieńcowej i innych powszechnych chorobach.

 • gorączka;
 • szybka utrata wagi;
 • ogólne wyczerpanie;
 • bóle w klatce piersiowej;
 • wysypka skórna.

Guzy pozakomórkowe, nawet jeśli są łagodne, mogą powodować pęknięcia i pojawienie się krwawienia z serca, co prowadzi do tamponady serca. Nowotwory, które różnią się wzrostem wewnątrzmózgowym, prowadzą do szybkiej zmiany układu przewodzącego i kompresji narządu, czemu towarzyszy blokada dokomorowa i przedsionkowo-komorowa, a ponadto napadowy tachykardia.

Wraz z rozwojem form wewnątrzjamowych dochodzi do naruszenia zastawek, co prowadzi do zwiększenia objawów niewydolności mitralnej lub serca. Przy takich formacjach objawy objawowe są z reguły znacznie zwiększone przez wysiłek fizyczny, zmianę pozycji ciała i zmiany w hemodynamice.

Często przez długi czas objawy guza w sercu mogą być całkowicie nieobecne. W tym przypadku pierwsze objawy mogą być związane z upośledzonym krążeniem płucnym. Bardzo często guzy takie wywołują rozwój takich stanów patologicznych, jak serce płucne, nadciśnienie i zator.

Większość pacjentów z rakiem, którzy mają guz serca, nie zauważa oczywistych objawów, dopóki nowotwór nie osiągnie dużych rozmiarów. W wielu przypadkach guz jest wykrywany, gdy osoba przechodzi echokardiogram z zupełnie innego powodu. Jeśli guz stwardnieje w wyniku złogów wapnia, można go zobaczyć na zdjęciu rentgenowskim mostka i płuc.

U osób ze zdiagnozowanym „śluzakiem w lewym przedsionku” (najczęstszym rodzajem pierwotnego guza serca) występują objawy. Wynika to z zablokowania przepływu krwi przez zastawkę mitralną. Przepływ krwi w dowolnej części łożyska naczyniowego może być zablokowany przez cały czas lub gdy pacjent zajmuje pewną pozycję ciała (najczęściej w pozycji leżącej).

Podczas gdy większość pacjentów nie ma wyraźnych oznak, jeśli przepływ krwi jest zablokowany, ciśnienie pacjenta w lewym przedsionku wzrasta, co może prowadzić do pojawienia się ciężkiej duszności, zawrotów głowy lub napadu kaszlu. Guzy blokujące dopływ krwi mogą powodować udar, migotanie przedsionków lub tworzenie się skrzepów krwi.

Oznaki zależą od wielkości, jakości komórek nowej formacji, cech histologicznych i obejmują:

 • pogorszenie przepływu krwi wewnątrzsercowej, skutkujące omdleniem, dusznością, przedłużającą się niewydolnością serca;
 • migotanie przedsionków;
 • niedociśnienie, zmęczenie;
 • maleńkie cząstki fok mogą się rozdzielać i przenikać przez krwioobieg do innych organów (zatorów), blokując w ten sposób ich funkcjonowanie. Choroba dotyczy mózgu, płuc itp.;
 • embolizacja prowadzi do udaru i napadów;
 • zatonięcie dźwięków serca;
 • wysięk krwotoczny;
 • stały ból w sercu.

Nowe wzrosty w narządzie serca, w zależności od ich rodzaju, natury, struktury i stadium rozwojowego, powodują pewne objawy w organizmie.

Lokalizacja guza poza sercem powoduje wystąpienie:

 • podwyższona temperatura ciała;
 • dreszcze;
 • utrata masy ciała;
 • bóle stawów;
 • wysypka.

Gdy guz uciska komorę serca i tętnice wieńcowe, wydaje się:

 • problemy z oddychaniem;
 • ból w klatce piersiowej;
 • krwawienie;

Objawy te prowadzą do tamponady serca.

Nowe wzrosty w układzie przewodzenia prowadzą do napadowego tachykardii i blokady.

Guzy zlokalizowane w sercu zaburzają normalne funkcjonowanie zastawek i zapobiegają wypływowi krwi z komór serca. Dzięki tej patologii obserwuje się objawy niewydolności serca.

W pierwszych wezwaniach do obecności patologicznych pieczęci w sercu, niezależnie od ich natury, uważa się, że:

 • naczyniowa choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • zator płucny;
 • niedokrwienie mózgu;
 • udar mózgu;
 • zawał mięśnia sercowego.

Przejawy guzów serca ze względu na rodzaj nowotworu, jego lokalizację, wielkość, zdolność do rozkładu. Guzy pozakomórkowe objawiają się gorączką, dreszczami, utratą masy ciała, bólami stawów, wysypkami skórnymi. Gdy guz jest ściskany przez komory serca lub tętnic wieńcowych, występuje duszność i ból w klatce piersiowej. Wzrost guza lub krwawienie może powodować tamponadę serca.

Guzom serca ze wzrostem wewnątrzszpikowym (prążkowaniom, włókniakom), które są ściśnięte lub wprowadzone do układu przewodzącego, towarzyszy blok przedsionkowo-komorowy lub napadowy, napadowy częstoskurcz (nadkomorowy lub komorowy).

Guzy wewnątrzkomórkowe serca zakłócają głównie funkcjonowanie zastawek i zapobiegają przepływowi krwi z komór serca. Mogą powodować zjawisko zwężenia lub niewydolności zastawki dwudzielnej i trójdzielnej, niewydolności serca. Objawy guzów wewnątrzjamowych serca zwykle występują, gdy pozycja ciała zmienia się z powodu zmian hemodynamicznych i sił fizycznych działających na guz.

Często pierwszymi objawami guzów serca są choroba zakrzepowo-zatorowa w naczyniach krążenia ogólnoustrojowego lub płucnego. Guzy z prawego serca mogą powodować zatorowość płucną, nadciśnienie płucne i serce płucne; guzy lewego serca - przemijające niedokrwienie mózgu i udar, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie kończyn, itp.

Obecność u osoby jakichkolwiek objawów będzie zależeć od rodzaju guza, jego lokalizacji i etapu kursu.

Głównym objawem jest uporczywy kaszel, ale ten objaw nie jest specyficzny, co jest charakterystyczne dla wielu chorób układu oddechowego. Zaskakujący ludzie powinni kaszleć, co w końcu staje się coraz bardziej chaotyczne i częstsze, a plwocina uwalniana po nim ma smugi krwi. Jeśli guz uszkodził naczynia krwionośne, istnieje duże ryzyko, że zacznie się krwawienie.

Aktywny rozwój guza i wzrost jego wielkości często występuje wraz z pojawieniem się chrypki, ze względu na zwężenie światła dróg oddechowych. Jeśli guz pokrywa się z całym światłem oskrzeli, pacjent może doświadczyć upadku tej części narządu, która była z nim związana, takie powikłanie nazywa się niedodmą.

Nie mniej trudną konsekwencją raka jest rozwój zapalenia płuc. Zapaleniu płuc zawsze towarzyszy ciężka hipertermia, kaszel i ból w okolicy klatki piersiowej. Jeśli guz uszkodzi opłucną, pacjent będzie stale odczuwał bóle w klatce piersiowej.

Nieco później pojawiają się ogólne objawy, na które składają się: utrata apetytu lub jego spadek, szybka utrata masy ciała, stałe osłabienie i szybkie zmęczenie. Często złośliwy guz w płucu powoduje gromadzenie się płynu wokół siebie, co z pewnością prowadzi do zadyszki, niedoboru tlenu w organizmie i problemów z pracą serca.

Jeśli wzrost nowotworu złośliwego powoduje uszkodzenie szlaków nerwowych, które przechodzą przez szyję, pacjent może odczuwać objawy nerwicowe: opadanie powieki górnej, zwężenie jednej źrenicy, przekrwienie oka lub zmianę wrażliwości jednej części twarzy. Jednoczesna manifestacja tych objawów w medycynie nazywa się zespołem Hornera. Guzy górnego płata płuca mają zdolność do wzrostu w nerwowe ścieżki ramienia, z powodu których może pojawić się ból, drętwienie lub niedociśnienie mięśni.

Guz, który znajduje się w pobliżu przełyku, może w końcu do niego wyrosnąć lub może po prostu rosnąć obok niego, aż wywoła ucisk. Takie powikłanie może powodować trudności w połykaniu lub tworzenie zespolenia między przełykiem a oskrzelami. Przy tym przebiegu choroby pacjent po przełykaniu pojawia się w postaci silnego kaszlu, ponieważ pokarm i woda przedostają się przez zespolenie do płuc.

Poważne konsekwencje mogą powodować kiełkowanie guza w sercu, co powoduje takie objawy, jak arytmia, kardiomegalia lub gromadzenie się płynu w jamie osierdziowej. Często guz uszkadza naczynia krwionośne, przerzuty mogą dostać się do żyły głównej górnej (jednej z największych żył w klatce piersiowej).

Jeśli dojdzie do naruszenia drożności, staje się przyczyną stagnacji w wielu żyłach ciała. Symptomatycznie, jest to zauważalnie obrzęknięte żyły klatki piersiowej. Żyły twarzy, szyi i klatki piersiowej również puchną i stają się cyjanotyczne. Ponadto pacjent ma bóle głowy, duszność, niewyraźne widzenie, stałe zmęczenie.

Gdy rak płuc osiąga stadium 3-4, rozpoczyna się przerzut do odległych narządów. Przez przepływ krwi lub limfy komórki złośliwe rozprzestrzeniają się po całym ciele, wpływając na narządy takie jak wątroba, mózg, kości i wiele innych. Symptomatycznie zaczyna manifestować dysfunkcję narządu, który był przerzutowy.

Objawy podejrzenia raka płuc są podzielone na ogólne i specyficzne.

Typowe objawy: osłabienie, utrata masy ciała, utrata apetytu, pocenie się, nieuzasadnione podwyższenie temperatury ciała.

Diagnoza guzów serca

Ze względu na wieloaspektowość istniejących objawów objawowych w guzach, z reguły łagodne i złośliwe guzy wykrywane są podczas serii badań diagnostycznych, które są wyznaczane przez kardiologa w celu określenia ich charakteru. Oprócz gromadzenia analiz i słuchania szumów, niezbędnym środkiem jest:

 • EKG;
 • USG;
 • echokardiografia przezklatkowa;
 • radiografia;
 • wnęki na sondę;
 • MRI;
 • skanowanie radioizotopowe;
 • nakłucie osierdzia;
 • biopsja.

Ponadto wymagana jest kompleksowa diagnostyka całego ciała w celu określenia możliwego pierwotnego guza, a ponadto wtórnych guzów powstających z pierwotnej formacji, która wyłoniła się z tkanek samego serca. Bardzo ważnym punktem jest przeprowadzenie serii badań krwi, ponieważ często na tle nowotworów złośliwych obserwuje się wzrost ESR, podwyższone miano białka C-reaktywnego, a ponadto globuliny y. W niektórych przypadkach, określona przez małopłytkowość, niedokrwistość i leukocytozę.

Najbardziej skuteczne narzędzie diagnostyczne, które pozwala zobaczyć dokładny rozmiar i lokalizację guza. Jest to atraumatyczna procedura wykorzystująca fale dźwiękowe. Tworzą obrazy na monitorze za pomocą czujnika ultradźwiękowego.

Test rejestrujący aktywność elektryczną serca, obrazujący nieprawidłowe rytmy i wykrywający uszkodzenie mięśnia sercowego. Jednak EKG może wskazywać inne problemy.

Obliczone i rezonans magnetyczny

Procedury obrazowania diagnostycznego, które służą do wyświetlania stanu narządu i określania głównych cech edukacji.

Dzięki promieniom rentgenowskim do tętnicy wstrzykuje się środek kontrastowy, który wypełnia skurcze, okluzje i inne anomalie.

Guz charakteryzuje się zamazanymi objawami, które występują w większości chorób tego narządu. Dlatego w celu określenia nowotworu wymagane będą następujące dodatkowe badania:

 • USG serca. Takie badanie wskaże przede wszystkim wzrost wielkości i obecność guzka w sercu. Możliwe są dwie opcje: pierwsza to badanie przezprzełykowe, które pozwala zbadać przedsionki; drugi to ultrasonografia przezklatkowa, która ma na celu badanie komór serca. Koszt zabiegu - od 280 rubli.
 • Elektrokardiogram, który pokaże tylko nieprawidłową aktywność elektryczną narządu. Jest to oznaka dysfunkcji i służy jako powód do dalszych badań. Procedura będzie kosztować co najmniej 100 rubli.
 • Echokardiografia (EchoCG), dająca pełny obraz wielkości i lokalizacji guza w sercu. Badanie to opiera się na działaniu fal ultradźwiękowych, które przesyłają obrazy na ekran za pomocą specjalnego czujnika. Cena wywoławcza EchoCG wynosi 3050 rubli.
 • Tomografia - komputer i rezonans magnetyczny. Te metody diagnostyczne poprzez wizualizację serca określą lokalizację i rozmiar guza. MRI będzie musiał zapłacić co najmniej 8800 rubli.
 • Cewnikowanie, które polega na wprowadzeniu substancji luminescencyjnej do układu krążenia w celu dalszego badania obrazów rentgenowskich w strefach anomalnych. Średnia cena na terytorium Federacji Rosyjskiej wynosi 15 tysięcy rubli.
 • Skanowanie i wykrywanie narządów radioizotopowych. Koszt procedury - od 7 tysięcy rubli.
 • Biopsja materiału nowotworowego, który jest zbierany podczas cewnikowania lub próbnej torakotomii. Minimalny koszt to 1500 rubli.
 • Badanie histologiczne płynu osierdziowego. Najniższa cena procedury wynosi 1600 rubli.

Te metody diagnostyczne są poprzedzone badaniem kardiologa, analizą natury skarg, słuchaniem hałasu i standardowymi testami.

Jeśli nowotwór jest złośliwy, bada się całe ciało, aby określić, czy możliwe jest przerzuty (jeśli guz jest pierwotny) lub określić, gdzie jest przerzut (jeśli jest wtórne).

Badanie serca nie jest łatwym zadaniem. Ze względu na ogromną liczbę odmian inkluzji guza, a także ich lokalizację, w celu ustalenia dokładnej diagnozy i uzyskania obszernego obrazu choroby, konieczna jest rozległa diagnostyka narządu przy użyciu różnych technik.

Jeśli podejrzewa się guz, najpierw wykonuje się USG serca. Ta procedura najprawdopodobniej określi uszczelkę. Istnieją dwa rodzaje diagnostyki ultrasonograficznej: ultrasonografia przezprzełykowa - do badania przedsionka i ultrasonografii przezustnej - badanie lewej i prawej komory.

Jeśli dane USG nie są kompletne, planowane jest badanie MRI i MSCT, a także skanowanie radioizotopowe i sondowanie serca. Czasami korzystaj z ventriculography.

Aby zbadać naturę guza, nawet jeśli ultradźwięki dokładnie określiły jego obecność i pochodzenie, należy wykonać biopsję. Aby to zrobić, spędzić katerizatsiya lub próbną torakotomię. Również w przypadku histologii można zastosować płyn osierdziowy otrzymany przez nakłucie.

Przyczyny powstawania guzów w sercu nie są w pełni zrozumiałe, więc dzisiaj nie możemy o nich mówić. Jednak pewne regularności są nadal badane i możliwe jest zidentyfikowanie tych czynników, które mogą powodować zmiany patologiczne w komórkach na poziomie genu, co prowadzi do ich nieregularnego podziału i pojawienia się guzów. Wśród nich są:

 • duża masa ciała;
 • niekorzystne skutki szkodliwych substancji;
 • zły styl życia;
 • złe nawyki (palenie, alkoholizm);
 • choroby zakaźne;
 • przerzuty nowotworowe z innych pierwotnych miejsc w innych narządach.

Ze względu na zmienność obrazu klinicznego i wielość morfologicznych form guzów serca, ich diagnoza nie jest łatwym zadaniem.

Dane EKG dla guzów serca są polimorficzne i mało specyficzne: mogą odzwierciedlać oznaki przerostu komór serca, zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego itp. RTG klatki piersiowej często ujawnia wzrost wielkości serca i objawy nadciśnienia płucnego. Bardziej czułą metodą diagnozowania guzów jest ultrasonografia serca: echokardiografia przedsionkowa, echokardiografia przezklatkowa, guz komorowy, jest lepiej zobrazowana za pomocą echokardiografii przezprzełykowej.

W przypadku wątpliwych wyników diagnostycznych wykonuje się MRI i MSCT serca, skanowanie radioizotopowe, sondowanie jamy serca i ventriculography. Aby zweryfikować strukturę histologiczną guza serca, wykonuje się biopsję podczas cewnikowania lub torakotomii diagnostycznej. W wysiękowym zapaleniu osierdzia badanie cytologiczne płynu uzyskanego przez nakłucie osierdzia może dostarczyć cennych informacji diagnostycznych.

Diagnostyka różnicowa guzów serca prowadzona jest za pomocą CHD, zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, zapalenia osierdzia, amyloidozy serca.

Lekarz może podejrzewać obecność raka płuc w przypadku, gdy osoba (zwłaszcza jeśli pali), opowiada o dolegliwościach długiego i nasilającego się kaszlu, co objawia się w połączeniu z innymi opisanymi powyżej objawami. W niektórych przypadkach, nawet bez obecności jasnych znaków, obraz fotofluorograficzny, który każda osoba powinna przechodzić corocznie, może wskazywać na raka płuc.

Radiografia narządów klatki piersiowej jest dobrą metodą diagnozowania guzów w płucach, ale trudno jest dostrzec na niej małe węzły. Jeśli obszar ciemnienia jest zauważalny w radiografii, nie zawsze oznacza obecność wykształcenia, może to być region zwłóknienia, który powstał na tle innej patologii. Aby upewnić się co do jego przypuszczeń, lekarz może przepisać dodatkowe procedury diagnostyczne.

Zwykle pacjent musi przekazać materiały do ​​badania mikroskopowego (biopsja), można go pobrać za pomocą bronchoskopii. Jeśli guz uformował się głęboko w płucach, lekarz może nakłuć igłę pod kontrolą tomografii komputerowej. W najcięższych przypadkach wykonuje się biopsję za pomocą operacji zwanej torakotomią.

Bardziej nowoczesne metody diagnostyczne, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, mogą naprawić takie guzy, które można pominąć na prostym zdjęciu rentgenowskim. Ponadto w TK można dokładniej zbadać formację, przekręcić ją, zwiększyć i ocenić stan węzłów chłonnych. CT innych narządów pozwala określić obecność w nich przerzutów, co jest również bardzo ważnym punktem w diagnozie i dalszym leczeniu.

Onkolodzy roznoszą nowotwory złośliwe na podstawie ich wielkości i stopnia rozprzestrzeniania się. Od tych wskaźników zależeć będzie etap obecnej patologii, aby lekarze mogli przewidzieć przyszłe życie osoby.

Jak widać z powyższego, diagnoza raka płuc jest dość trudnym zadaniem, guzy są często maskowane jako inne choroby płuc (zapalenie płuc, ropnie, gruźlica). Z tego powodu ponad 50% guzów płuc wykrywa się w dużych, zaawansowanych i nieoperacyjnych stadiach. Początkowe stadia guza, a czasem niektóre rodzaje zaniedbanych guzów nie manifestują się i są wykrywane tylko przypadkowo lub z rozwojem powikłań.

Aby tego uniknąć, konieczne jest przynajmniej raz w roku poddanie się badaniu rentgenowskiemu płuc.

- fluorografia - badanie masowe, prowadzone w celach profilaktycznych wśród dużych grup populacji, pozwala zidentyfikować najcięższą patologię płucną: gruźlicę, guzy płuc i śródpiersie (przestrzeń między płucami, zawierającą serce, duże naczynia i tkankę tłuszczową), zapalenie płuc. Przy ujawnianiu zmian patologicznych na fluorogramie, badanie rentgenowskie płuc przeprowadza się w 2 rzutach: bezpośrednim i bocznym.

- radiografia płuc pozwala na dokładniejszą interpretację zmian w płucach, należy ocenić oba obrazy.

- następny etap: prosta tomografia rentgenowska warstwy po warstwie podejrzanego obszaru płuc: wykonywanych jest kilka „warstw” warstwa po warstwie, w centrum których znajduje się patologiczne skupienie.

- tomografia komputerowa klatki piersiowej lub tomografia rezonansowa magnetyczna z kontrastem dożylnym (wstrzyknięcie dożylnego preparatu nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich) lub bez niego: umożliwia wykonanie warstwowych cięć i dokładniej zbadanie zmienionego patologicznie ogniska, odróżnienie nowotworów, torbieli lub zmian gruźlicy od siebie za pomocą charakterystycznych objawów.

Guzy serca - leczenie w Moskwie

Po przeprowadzeniu kompleksowej oceny stanu pacjenta i określeniu lokalizacji i rozmiaru edukacji można wybrać odpowiednie leczenie. Terapia zależy w dużej mierze od tego, czy formacja jest złośliwa czy łagodna. Jeśli guz jest łagodny, najlepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie go.

W niektórych przypadkach operacja, nawet w obecności łagodnego guza, jest niemożliwa, ponieważ taka terapia, ze względu na położenie i rozmiar tkanek, które mają być usunięte, może prowadzić do zaburzenia serca. Jeśli operacja jest możliwa, cała klatka piersiowa jest otwierana dla pacjenta, a on jest połączony z urządzeniem płuco-serce.

Następnie pacjent wymaga długotrwałego leczenia farmakologicznego i rehabilitacji.

Gdy występuje nowotwór złośliwy, rokowanie zwykle zależy od tego, na jakim etapie procesu patologicznego został wykryty. W pierwotnych nowotworach złośliwych obserwuje się szybkie rozprzestrzenianie się tkanki, dlatego, gdy taka formacja zostanie wykryta, często niemożliwe jest jej usunięcie ze względu na fakt, że po usunięciu uszkodzonej tkanki pozostałe zdrowe nie będą w stanie pełnić swojej funkcji.

Jeśli pierwotny guz nie przeszedł jeszcze przerzutów, ale przyczynia się do upośledzenia przepływu krwi i może spowodować śmierć pacjenta, często konieczne jest przeszczepienie narządu. Ponieważ przeszczepy serca nie są możliwe ze względu na brak narządów odpowiednich do przeszczepu, dla wielu osób ta opcja leczenia nie jest dostępna.

Wykształcenie średnie, a także szkolnictwo podstawowe, mają bardzo złe prognozy dotyczące przebiegu i rozwoju. Chemioterapia zwykle z guzem serca nie ma wyraźnego efektu. Mniej niż 70% osób po diagnozie żyje dłużej niż 1 rok. Ponadto 5-letni wskaźnik przeżycia złośliwych guzów pierwotnych i wtórnych wynosi tylko 3-5%.

Pierwotny chłoniak serca można skutecznie wyleczyć po przebiegu chemioterapii. Nowotwory, które dają przerzuty do serca z innych narządów wewnętrznych, są diagnozowane 100 razy częściej niż pierwotne. Przerzuty do serca określono u około jednej piątej wszystkich pacjentów, którzy mieli (lub mieli) raka.

Wiele guzów serca stwarza ryzyko embolizacji. Oznacza to, że część guza lub skrzepliny może przemieszczać się do innych części układu krążenia. Dlatego guz jest zazwyczaj usuwany. Usunięcie zależy od tego, czy pacjent ma objawy dużego guza i jest wykonywany przy użyciu operacji na otwartym sercu.

W wielu krajach europejskich operację usunięcia guza serca można przeprowadzić za pomocą specjalnego robota lub przy użyciu technik minimalnie inwazyjnych. Podczas zabiegu chirurg usuwa guz i tkankę wokół niego, aby zmniejszyć ryzyko powrotu guza. Operacja jest dość skomplikowana, dlatego wymaga doświadczonego chirurga.

Po operacji, jak również pod koniec okresu rekonwalescencji, pacjent musi przejść badanie echokardiograficzne co sześć miesięcy, aby lekarze mogli upewnić się, że nie nastąpił nawrót.

Zwykle stosowany w łagodnych guzach. Dla bezpieczeństwa podłączono urządzenie płuco-serce. Podczas zabiegu oba przedsionki otwierają się z prawej górnej żyły płucnej bez uszkodzenia formacji, która jest całkowicie usunięta. Sprawdza również wszystkie komory serca, aby wykluczyć obecność dodatkowych guzów.

Przewiduje usunięcie guza serca, który nie przenika do sąsiedniej tkanki. Stosuje się go głównie do formowania prawostronnego, które zwykle usuwa się całkowicie z prawej połowy narządu.

Wycięcie na miejscu

Wykonuje się go w przypadku, gdy guz zajmuje tylną ścianę lewego przedsionka lub grzbietowych dużych naczyń. Aby ułatwić operację i optymalną wizualizację wszystkich struktur, serce jest czasami całkowicie usuwane z klatki piersiowej.

Sztuczna implantacja serca

Możliwe tylko u młodych pacjentów bez przerzutów. Powikłania: zakrzepica, zakażenie, krwawienie.

Opcja leczenia ekstremalnego, gdy nie ma odległych przerzutów.

Bezobjawowy przebieg choroby we wczesnych stadiach przyczynia się do rozpoznania nowotworu zbyt późno, a następnie leczenie staje się paliatywne (mające na celu utrzymanie stanu pacjenta). W początkowych stadiach rozwoju guza pierwotnego powrót do zdrowia jest możliwy tylko po chirurgicznym wycięciu stwardnienia, jeśli nie zagraża to funkcjonowaniu serca. Leczeniu temu musi towarzyszyć terapia przeciwnowotworowa.

Dopiero po dokładnym zbadaniu i zainstalowaniu dokładnej diagnozy określa się leczenie, które będzie miało maksymalny efekt i minimalne ryzyko powikłań. Trzeba powiedzieć, że nowotwory złośliwe mają zupełnie inną taktykę i metody niż nowotwór złośliwy. Leczenie opiera się na:

 • interwencja chirurgiczna (usunięcie guza pierwotnego);
 • radioterapia i jej najnowsze techniki: brachyterapia i nóż gamma;
 • chemioterapia.

Zaznaczamy również, że jeśli guz w sercu zawiera komórki nowotworowe, wówczas tylko interwencja chirurgiczna będzie niezwykle niewystarczająca. Onkologia wymaga kompleksowego leczenia. Rozważmy szersze zagadnienia patologii nowotworowych w sercu.

Rak serca jest rzadką chorobą. W większości nie uszkadza mięśnia sercowego, ponieważ jest aktywnie zasilany krwią. Jest to zbyt trudne do określenia raka, ponieważ zajmuje dużo czasu bez żadnych specjalnych objawów. Dlatego jest najczęściej wykrywany późno w życiu lub po śmierci.

Rak jest pierwotny i wtórny. Nowotwór złośliwy pierwotny (mięsak, mięsak naczynioruchowy, mięśniakomięsak prążkowany, włókniakomięsak i inne) rozwija się dość szybko i migruje do węzłów chłonnych, płuc i mózgu.

Wtórne guzy serca wynikają z przerzutów złośliwych guzów innych narządów. Ten typ onkologii jest znacznie bardziej powszechny niż pierwotne nowotwory. Dziesięciu na stu pacjentów z rakiem ma przerzuty w sercu. Pierwsza lokalizacja guza przerzutowego występuje w osierdziu serca.

Objawy guza nowotworowego pojawiają się w zależności od jego lokalizacji i stadium rozwoju. Jeśli nie przenika do mięśnia sercowego, wówczas patogenny nowotwór pozostaje niewykrywalny przez długi czas i nadal rośnie. W późniejszych stadiach stwierdza się gorączkę, stawy zaczynają boleć, pojawia się osłabienie, drętwienie kończyn, wysypka na ciele i utrata masy ciała. Badania laboratoryjne wskazują na zmiany patologiczne w składzie krwi.

Guz złośliwy, nie tylko w mięśniu sercowym, ale także poza nim, szybko rośnie. Powoduje arytmię, narusza przewodnictwo, ból w klatce piersiowej jest odczuwany niemal stale, serce rośnie. Ostra niewydolność serca może prowadzić do nagłej śmierci.

Pojawienie się następujących symptomów powinno zaalarmować i posłużyć jako wezwanie do pełnego badania:

 • ból w klatce piersiowej;
 • obrzęk twarzy i rąk;
 • duszność;
 • gromadzenie się płynu w płucach;
 • arytmia;
 • odchudzające palce i ich pogrubienie na końcach;
 • zawroty głowy, utrata przytomności.

Rak serca jest dość przebiegły. Pierwsza rzecz w diagnozowaniu, druga - w szybkim rozwoju, a po trzecie w leczeniu.

W początkowej fazie nowotwór złośliwy nie ujawnia się przez długi czas, więc w większości przypadków jest wykrywany w późniejszych etapach za pomocą badania ultrasonograficznego, gdy rak zaczął aktywnie rozprzestrzeniać przerzuty. Rokowanie w diagnozowaniu raka serca zależy od stadium choroby, w której przeprowadzono leczenie.

Diagnozę nowotworu złośliwego wykonuje się za pomocą ultradźwięków, obrazowania rezonansem magnetycznym, tomografii komputerowej, komórkowej izotopu promieniotwórczego, angiokardiografii, echokardiografii.

Uzi umożliwia badanie stanu mięśnia sercowego, przedsionka i lewej i prawej komory. Ta metoda daje pełną informację o obecności powstawania nowotworu w organizmie. Oprócz ultradźwięków, użyj innych metod badania.

Leczenie raka serca ze względu na późne wykrycie jest bardziej prawdopodobne, że ma charakter paliatywny. W większości przypadków operacja jest już dość późna, więc podejmowane są środki w celu zmniejszenia objawów i poprawy ogólnego stanu pacjenta.

Leczenie chirurgiczne stosuje się tylko na wczesnym etapie. W tym przypadku guz jest usuwany, ale tylko wtedy, gdy ma pierwotny charakter pochodzenia. Takie radykalne leczenie nadal nie daje gwarancji. U czterech na dziesięć osób rak powraca w ciągu pierwszych dwóch lat po operacji.

Leczenie kardiologii onkologicznej obejmuje zintegrowane podejście. Obejmuje stosowanie chemioterapii i radioterapii. Aby wyeliminować patologie, które powstały w wyniku rozwoju guza, stosuje się leczenie objawowe. Obowiązkowy jest kurs terapii podtrzymującej i rehabilitacyjnej. Stosowanie leków jest wybierane z uwzględnieniem indywidualnych cech organizmu.

Po zabiegu zalecana jest stała USG.

Pomimo faktu, że rokowanie dla nowotworów jest bardzo niekorzystne, złożona terapia może przedłużyć życie pacjenta o pięć lub więcej lat.

Jeśli nie rozpoczniesz terminowej terapii, rak szybko „zje” osobę. Rokowanie choroby po wystąpieniu objawów onkologicznych jest niekorzystne. W niecały rok następuje śmierć.

Guzy serca są leczone chirurgicznie. Operacje guzów serca mogą obejmować usunięcie guza wewnątrzjamowego, usunięcie guza mięśnia sercowego lub osierdzia, perikardektomię, usunięcie torbieli osierdzia. Podczas operacji radykalnej wykonuje się wycięcie guza serca z otaczającymi tkankami, szycie lub operację plastyczną ubytku.

Prognoza

W przypadku nowotworów serca, dane prognostyczne nie są pocieszające. W sumie 5-letni wskaźnik przeżycia wynosi:

 • 83% dla form nienowotworowych;
 • 30% dla nowotworów wszystkich typów. W przypadku mięsaków rokowanie jest gorsze - 17%, a średnia długość życia 9 miesięcy;
 • 26% dla przerzutów.

W przypadku guzów serca rokowanie jest niekorzystne. Pięcioletni wskaźnik przeżycia, w zależności od rodzaju nowotworu, wynosi:

 1. 86-95% na łagodną edukację, terminową i pomyślnie usuniętą;
 2. 15% dla wielu zmian nowotworowych serca;
 3. 30% w przypadku nowotworów złośliwych (w przypadku mięsaka odsetek ten wynosi 17% przy średnim czasie trwania 9 miesięcy);
 4. 26% dla przerzutowych nowotworów wtórnych.

Najczęściej życie pacjenta waha się od 7 do 18 miesięcy. Przeszczepianie narządów może podwoić wskaźnik dwuletni, ale z odpowiednim leczeniem przed lub po zabiegu.

Usunięciu pojedynczych łagodnych guzów serca zwykle towarzyszą dobre wyniki oddzielone - 3-letnie przeżycie wynosi 95%. W przyszłości pacjenci obserwują kardiologa i kardiochirurga z roczną echokardiografią w celu wykrycia nawrotu guza serca w czasie. Wielokrotne guzy serca zmniejszają przeżycie w ciągu najbliższych 5 lat do 15%.

W guzach pierwotnych i przerzutowych serca rokowanie jest bardzo słabe; leczenie chirurgiczne jest nieskuteczne, chemioterapia i radioterapia mają niewielki wpływ na rokowanie.

Trudno powiedzieć dokładnie, ile osób z rakiem płuc zdiagnozowano u nich, ale lekarze mogą przytoczyć szacunkowe dane oparte na pięcioletnich statystykach przeżycia wśród pacjentów. Nie mniej ważne są: ogólny stan pacjenta, wiek, obecność chorób współistniejących i rodzaj nowotworu.

Jeśli początkowy etap został zdiagnozowany na czas i pacjentowi zalecono niezbędne leczenie, szanse przeżycia w ciągu pięciu lat wynoszą 60-70%.

Podczas tego etapu guz ma już przyzwoity rozmiar i może pojawić się pierwsze przerzuty. Przeżycie wynosi 40-55%.

Guz ma już ponad 7 centymetrów średnicy, opłucna i węzły chłonne są zmienione. Szanse na życie 20-25%;

Patologia przybrała najbardziej ekstremalny stopień rozwoju (etap końcowy). Przerzuty rozprzestrzeniły się na wiele narządów, a wiele płynów gromadzi się wokół serca i samych płuc. Ten etap ma najbardziej rozczarowujące prognozy na poziomie 2-12%.

W przypadku raka drobnokomórkowego rokowanie jest lepsze niż w przypadku innych form raka, ponieważ jest on bardziej wrażliwy na chemioterapię i radioterapię niż inne formy raka.

Korzystny wynik jest możliwy w leczeniu nowotworów na początkowych etapach: 1-2. W przypadku guzów trzeciego i czwartego stadium rokowanie jest bardzo słabe, a współczynnik przeżycia nie przekracza 10%.